magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Conventie de revocare a contractului de vanzare-cumparare

CONVENŢIE DE REVOCARE CONVENŢIONALA
A CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE

între:
S.C. .................. S.R.L. cu sediul în ..................., str. ............................. nr. ..................., înmatriculată sub nr. ................., reprezentată prin .................................... domiciliat în .........., str. ........................, identificat cu BI seria ......... nr. ................. în calitate de vânzător în contractul de vânzare-cumpărare nr. ........ din data de ..........;
şi
S.C. ...................... S.R.L. cu sediul în ................., str. ...................... nr. .............., înmatriculată sub nr. .............., reprezentată prin ................ domiciliat în ............... str. ........., identificat cu BI seria ......... nr. .............. în calitate de cumpărător în contractul de vânzare-cumpărare nr. ........ din data de ..........;
a intervenit prezenta Convenţie de revocare convenţională a contractului de vânzare-cumpărare nr. ......... încheiat de noi, părţile, la data de ....... la sediul S.C. ................. S.R.L., privind ................. (obiectul vânzării-cumpărării).
Noi, S.C. ......................... S.R.L. şi S.C. ..................... S.R.L., ambele prin reprezentanţi, prima în calitate de cumpărătoare în contractul de vânzare-cumpărare descris mai sus şi a doua în calitate de vânzător în acelaşi contract, am convenit de comun acord revocarea convenţională a contractului de vânzare-cumpărare descris mai sus şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Subscrisa S.C. ........................ S.R.L., prin reprezentant ........................................, declar că transmit S.C. .............. S.R.L. dreptul de proprietate asupra ................ (obiectul vânzării-cumpărării) şi primesc de la aceasta sumă de ...................... lei până la data de .....................
Subscrisa S.C. ..................... S.R.L., prin reprezentant ...................., predau către S.C. ................. S.R.L. suma de ........................ până la data de ......................, sumă ce a reprezentat preţul ............... de mai sus şi primesc în deplină proprietate şi posesie acest .............. (obiectul vânzării-cumpărării).
Subscrisa S.C. ................. prin delegat declar că am plătit toate taxele şi impozitele datorate statului pentru acest contract, aşa cum rezultă şi din certificatul fiscal nr. ......., eliberat de ..........., că nu există sarcini sau urmăriri de orice natură asupra acestuia.
Transferul proprietăţii, posesiei şi al folosinţei are loc azi, data semnării prezentului înscris, fără nici o altă formalitate ulterioară.
Prezenta convenţie se încheie în baza art. 969 alin. 2 şi următoarele, Cod civil.
Noi, părţile contractante declarăm că suntem de acord cu prezenta convenţie.

Semnăturile:
S.C. .............. S.R.L.
S.C. .................. S.R.L.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Conventie de revocare a contractului de vanzare-cumparare.rtf8.21 KB1068în urmă cu 1 săptămână 2 zile
Conventie de revocare a contractului de vanzare-cumparare.doc74.5 KB1482în urmă cu 22 ore 6 minute
Your rating: None Average: 10 (2 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 54 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2017 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies