magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de vanzare cumparare cu clauza de intretinere

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZA DE ÎNTREŢINERE
Nr. .... Din data de ..........

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între .......................................... domiciliat în ......................, str. ..............................., nr. ...., bl. ...., sc. ......., et. ...., sect. .............., posesor al B.I. seria ......, nr. ..........., eliberat de ................................., la data ....................., în calitate de VÂNZĂTOR.

Şi

................................ domiciliat în ............................., str. ......................., nr. ...., bl. ....., sc. ......, et. ......, sect. .............., posesor al B.I. seria ......, nr. ........, eliberat de ........ ................................., la data ....................., în calitate de CUMPĂRĂTOR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie VÂNZAREA (transmiterea proprietăţii) APARTAMENTULUI CU NR. .........., situat în ........................, sector ... ......................... str. ........................, nr. ........., bl. .... ........, sc. ........, et. ........, compus din: .............................. (camere, bucătării, debarale, grupuri sanitare, balcoane etc.).

III. PREŢUL CONTRACTULUI

Preţul constă în suma de 10.000.000 (zece milioane) lei şi totodată asigurarea întreţinerii vânzătorului până la moartea sa.

IV. CLAUZA DE ÎNTREŢINERE

Prin întreţinerea vânzătorului se înţelege asigurarea strictului necesar acestuia de către CUMPĂRĂTOR, pe cheltuiala cumpărătorului, şi de asemenea suportarea cheltuielilor medicale de către acesta.
După moartea vânzătorului, cumpărătorul se obligă să se ocupe pe propria cheltuială, de înmormântare.
Plata telefonului, energiei electrice şi a întreţinerii apartamentului se va face de către cumpărătorul din prezentul contract.
Vânzătorul garantează cumpărătorului că este unic proprietar al apartamentului nr. ........ arătat mai sus prin titlul de proprietate cu nr. ............., de asemenea vânzătorul garantează că nici o altă rudă ce are vocaţie succesorală nu poate ridica vreo pretenţie la acest apartament întrucât au renunţat la acest drept prin faptul că au refuzat să îi asigure întreţinerea vânzătorului.

V. PREVEDERI FINALE

Prezentul contract s-a încheiat azi ...../................./........... între părţile contractante cu îndeplinirea tuturor condiţiilor şi formalităţilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă.

VÂNZĂTOR
.................
CUMPĂRĂTOR
....................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de vanzare cumparare cu clauza de intretinere.rtf3.6 KB1880în urmă cu 2 zile 18 ore
Contract de vanzare cumparare cu clauza de intretinere.doc68 KB2094în urmă cu 16 ore 36 minute
Your rating: None Average: 6.7 (6 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 10 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2017 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies