missgrey.ro
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de vanzare cumparare de marfuri cu plata in rate

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE MĂRFURI CU PLATA ÎN RATE

Art. 1. Părţile
Între
Societatea Comercială .................................. cu sediul în .................. str. ....................., nr. ....., reprezentată prin ............................ în calitate de vânzător
şi
Dl. (d-na) ............................ cu domiciliul în localitatea ..............., str. ................., nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul .......................... având funcţia de .............................. legitimat cu BI seria ...... nr. ................... eliberat de .............. la data de ................., în calitate de cumpărător, a intervenit prezentul contract de vânzare-cumpărare, în următoarele condiţii:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Societatea Comercială ......................... vinde cumpărătorului ....(marfa)...................... la valoarea de ..................... lei.
La semnarea prezentului contract, cumpărătorul a achitat vânzătorului ...... ..............% din preţul vânzării, adică ............... lei, conform chitanţei nr. ............... din ........... .
Restul, datorat de ............ lei, se obligă a plăti societăţii vânzătoare în ................ rate lunare, după cum urmează:
1) - lei ................... la .......................,
2) - lei ................... la .......................,
3) - lei ................... la .......................,
4) - lei ................... la .......................,
5) - lei ................... la .......................,
6) - lei ................... la ...................... .
În cazul în care ratele datorate nu vor fi achitate la termenele stabilite, societatea vânzătoare va include şi dobânda legală de ....% la restul de plată, plus cota legală de întârziere pe care o percepe banca la împrumuturile restante.
Ratele datorate se vor putea reţine şi prin lista de plată din remuneraţie cuvenită cumpărătorului.
Art. 3. - Cumpărătorul se obligă să achite plata ratelor, personal şi direct, la casieria vânzătorului, sub sancţiunea urmăririi încasării ratei scadente, prin reţinerea pe stat, în caz de neplată a unei rate.
Art. 4. - În cazul în care cumpărătorul îşi va schimba domiciliul, acesta se obligă ca, în termen de trei zile de la data când a intervenit schimbarea, să comunice, în scris, vânzătorului, noul domiciliu cunoscând că, în caz contrar, este pasibil de sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 5. - Mărfurile vândute cu plata în rate devin proprietatea cumpărătorului din momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare. Mărfurile nu vor fi înstrăinate, de către cumpărător, prin vânzare, donaţie sau alte moduri de înstrăinare, mai înainte de a se fi plătit integral preţul lor.
În caz de înstrăinare, împotriva acestei interdicţii, societatea vânzătoare va urmări pentru ratele datorate pe cumpărător.
Art. 6. - Subsemnatul (a) .........................., declar că am cumpărat şi primit obiectele descrise mai sus, în condiţiile specificate, pe care le accept şi mă oblig a le respecta întocmai.
Un exemplar din contract de vânzare-cumpărare s-a primit de subsemnatul cumpărător.

VÂNZĂTOR,
CUMPĂRĂTOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de vanzare cumparare de marfuri cu plata in rate.rtf10.76 KB2022în urmă cu 7 ore 20 minute
Contract de vanzare cumparare imobil cu plata in rate.doc80 KB1930în urmă cu 2 ore 47 minute
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 22 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Servicii funerare internationale - Black Friday


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies