magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de vanzare cumparare cu clauza de intretinere 2

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZĂ DE ÎNTREŢINERE

PĂRŢILE
1. Dl./D-na. ................... vânzător, domiciliat în ..............., str. .........., nr. ....., cetăţean român, identificat cu B.I. seria .... nr. ..........., în calitate de întreţinut
2. Dl./D-na. ................... cumpărător, domiciliat în ..............., str. .........., nr. ....., cetăţean român, identificat cu B.I. seria .... nr. ..........., în calitate de întreţinător.
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vânzătorul transmite cumpărătorului în deplină proprietate şi posesie imobilul situat în ........................ compus din: casă cu 4 camere, bucătărie, hol, cămară, tencuită în interior şi exterior, construită din cărămidă şi acoperită cu ţiglă, împreună cu terenul pe care se află în suprafaţă de ...... situat în ........... având ca vecini: E. ............. V. ........... N. ........... S. .............
Art. 2. CLAUZA DE ÎNTREŢINERE
Preţul acestei înstrăinări îl constituie întreţinerea pe care cumpărătorul-întreţinător o va acorda vânzătorului tot restul vieţii sale, şi după aceea va suporta cheltuielile cu înmormântarea sa potrivit obiceiului locului făcând totodată pomenile şi parastasele orânduite de biserica ............. (ortodoxă, catolică etc.)
Întreţinerea se va acorda în natură şi în bani. În natură, prin asigurarea hranei zilnice, a combustibilului necesar încălzirii locuinţei în sezonul rece, prin asigurarea unei temperaturi de minimum 200C, obiecte necesare îmbrăcămintei, încălţăminte. În bani, prin plata unei sume lunare care reprezintă .....% din pensia minimă pe care o primeşte un profesor pensionat pentru limită de vârstă, al cărei cuantum se va majora în raport cu majorările pe care le va suferi pensia la care ne raportăm.
Cumpărătorul-întreţinător va acorda vânzătorului întreţinerea la domiciliul său, care se află în imobilul pe care acesta l-a înstrăinat.
Art. 3. GARANŢII
Vânzătorul garantează că imobilul este proprietatea sa, l-a dobândit prin moştenire, aşa cum reiese din certificatul de moştenitor nr. ...... din .......... eliberat de .......... (sau prin cumpărare, dovadă actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .......... din ......... de ..........) etc.
Vânzătorul garantează că imobilul este liber de orice sarcini şi garantează pe cumpărător împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale în conformitate cu art. 828 C. civ.
Art. 4. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
În caz de nerespectare a obligaţiei de întreţinere din partea cumpărătorului şi în caz că executarea în natură a devenit imposibilă din culpa acestuia, vânzătorul are dreptul de a cere instanţei judecătoreşti:
a) fie transformarea obligaţiei de întreţinere în natură într-o sumă de bani care să se adauge la suma deja stabilită, plătibilă lunar;
b) fie rezoluţiunea contractului, alegere care-mi aparţine.
În cazul rezoluţiunii contractului din vina întreţinătorului vânzătorului i se va restitui imobilul, acesta nefiind obligat să restituie întreţinerea care i-a fost acordată până la acea dată.
Art. 5. DISPOZIŢII FINALE
Întreţinătorul intră în posesia bunului de la data autentificării acestui contract, cu excepţia a două camere: dormitor şi bucătărie, care rămân în folosinţa vânzătorului pe tot restul vieţii sale. W.C.-ul şi baia vor fi folosite în comun.
Încheiat astăzi .......... în ...... exemplare.

Întreţinut
...........
Întreţinător
............

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de vanzare cumparare cu clauza de intretinere 2.rtf10.92 KB1382în urmă cu 6 zile 9 ore
Contract de vanzare cumparare cu clauza de intretinere 2.doc76.5 KB1333în urmă cu 5 zile 18 ore
Your rating: None Average: 6 (1 vote)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies