magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de mandat comercial

CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE
Societatea Comerciala ........................ cu sediul in ................. telefon .................... fax ..................... inmatriculata la Registrul comertului ..................... sub nr. .............. avand contul nr. ......................... la Banca .......................... si codul fiscal nr. ....................... reprezentata prin .............................. in calitate de MANDANT si
Dl./D-na/S.C. ................................... domiciliat (a) in ...................... (sau avand sediul in ........................) identificat prin ...................... B.I. nr./Pasaport nr. ............. eliberat de ...................... in calitate de MANDATAR
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
MANDANTUL .................. imputerniceste pe mandatarul .............. .................... sa negocieze si sa contracteze urmatoarele marfuri: in conditiile de calitate, livrare, pret, prevazute in anexa. Tot prin grija mandatarului, marfurile vor fi transportate si depozitate in depozitul mandantului din ................... .
Cheltuielile necesare vor fi suportate de mandant si justificate de mandatar.
Art. 3. REMUNERATIA
Mandantul se obliga sa plateasca mandatarului pentru prestatia realizata ...........% din valoarea tranzactiei incheiate.
La inceperea operatiunii, mandantul va acorda mandatarului un avans in suma de ................. lei, esalonata in 3 luni, incepand cu data de .............. saptamanal. Rata urmatoare se va acorda numai dupa ce se vor justifica sumele anterioare.
Mandantul isi rezerva dreptul de control asupra modului in care mandatarul isi indeplineste obligatiile contractuale.
Art. 4. EXECUTAREA MANDATULUI
Executarea mandatului se va considera incheiata in momentul in care marfa va fi receptionata de reprezentantul mandantului.
Art. 5. ACTELE JURIDICE incheiate de mandatar pentru realizarea tranzactiei cu partenerul extern pentru care a fost imputernicit, vor fi semnate in calitate de reprezentant al mandantului, prezentand la cerere imputernicirea data de acesta.
Art. 6. GARANTII
Mandatarul va asigura garantiile necesare pentru executarea contractului cu partenerul extern si va raspunde atat pentru daunele efectiv suferite, cat si pentru castigul nerealizat.
Ambele parti se obliga sa execute cu buna credinta contractul incheiat.
Art. 7. LITIGII
Litigiile ce izvorasc din prevederile prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor rezolva de catre instanta competenta.

Redactat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

MANDANT,
MANDATAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de mandat comercial.rtf7.59 KB1717în urmă cu 3 zile 17 ore
Contract de mandat comercial.doc72.5 KB2713în urmă cu 15 ore 36 minute
Your rating: None Average: 8.8 (4 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2017 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies