magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de inchiriere 3

CONTRACT DE INCHIRIERE

Incheiat între:

1. ...................................., in calitate de LOCATOR
si
2. ........................................, in calitate de LOCATAR

Art.1 OBIECTUL CONTRACTULUI.
Locatorul, ............................, inchiriaza locatarului, ................... imobilul din ........................, unde îşi va desfăşura activitatea ............................, societate în curs de constiture. Imobilul a fost predat locatarului astăzi data semnării contractului în bună stare.

Art.2 DURATA
Termenul de inchiriere este de ........ an, cu incepere de la ............. pana la ......................
La expirarea termenului de inchiriere, prezentul contract poate fi prelungit de parti prin act aditional.

Art.3 CHIRIA
Chiria lunara este de ............... si se plateste lunar in ultima zi lucratoare a fiecarei luni.

Art.4 OBLIGATII SI DREPTURI
4.1 Obligatiile locatarului:
- sa achite chiria si cheltuielile comune de intretinere la termenele convenite;
- sa foloseasca spatiul conform destinatiei sale;
- sa exploateze imobilul inchiriat ca un bun proprietar, evitand distrugerea, degradarea sau deteriorarea constructiilor si accesoriilor aferente;
- sa permita proprietarului sa execute, intr-o perioada stabilita de comun acord, lucrarile de reparatie si intretinere care-i cad in sarcina;
- sa nu execute nici un fel de reparatii sau modificari in spatiul inchiriat sau la instalatiile aferente, fara acordul proprietarului;
- sa restituie proprietarului spatiul inchiriat la termenul stabilit pentru incetarea contractului;

4.2 Obligatiile proprietarului:
- sa asigure folosinta spatiului inchiriat pe toata durata prezentului contract
- sa execute pe cheltuiala sa lucrarile de intretinere la elementele de constructii si la instalatii, devenite necesare ca urmare a uzurii normale a acestora, pe toata durata contractului;

Art.5 RASPUNDEREA CONTRACTUALA
In cazul in care locatarul nu achita locatorului chiria datorata la termenele prevazute in prezentul contract, datoreaza suma de 0.001% cu titlul de penalitati pentru fiecare zi de intarziere.
Daca locatorul nu-si executa obligatia de a efectua lucrarile de reparatie care-i cad in sarcina, va datora locatarului suma de 0.001%, cu titlu de daune interese pentru fiecare zi de intarziere pana la executarea obligatiei.

Art.6 Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat in toate cazurile de proprietar.

Art.7 INTERDICTIA SUBANCHIRIERII SAU CEDARII SPATIULUI
Este absolut interzisa subanchirierea sau cedarea sub orice forma, totala sau partiala a imobilului inchiriat, fara aprobarea scrisa a locatorului.

Art.8 FORTA MAJORA
Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

Art.9 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoreoti competente.

Prezentul contract s-a incheiat astazi 23.03.2004 in 2 exemplare.

LOCATOR LOCATAR

…………………………. ………………………….

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de inchiriere 3.rtf10.83 KB6614în urmă cu 21 ore 40 minute
Contract de inchiriere 3.doc76.5 KB9949în urmă cu 1 zi 14 ore
Your rating: None Average: 7 (14 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 4 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies