Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de donatie numerar

CONTRACT DE DONAŢIE

Încheiat astăzi .............
la .................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ..........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ .............................., născut la data de (ziua, luna, anul) ........................................... în (localitatea) ............................. sector/judeţ .........................., fiul lui ........................................ şi al ......................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria .......... nr. ..........................., eliberat de ................., cod numeric personal ......................., şi
1.1. D .........................................................................., domiciliat în ....................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ............................., născut la data de (ziua, luna, anul) ........................................... în (localitatea) ............................. sector/judeţ ........................., fiul lui ........................................ şi al .........................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........................ nr. ........................., eliberat de ........................, cod numeric personal ......................................, în calitate de donatori, pe de o parte, şi
1.2. D .........................................................................., domiciliat în .................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara ........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ..............................., născut la data de (ziua, luna, anul) ......................................... în (localitatea) ............................. sector/judeţ ......................, fiul lui ........................................... şi al ..........................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ....................... nr. .................., eliberat de ............................., cod numeric personal ......................., în calitate de donatar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de donaţie, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a) Noi donatorii, donăm fiului nostru ................................... în mod irevocabil şi fără sarcini suma de (în cifre şi litere) ............................, echivalentul a (în cifre şi litere) ..................................., calculaţi la cursul de schimb al B.N.R. de .................................. lei, din ziua efectuării donaţiei, în scopul cumpărării unei locuinţe proprietate personală în ......................... .
b) Declarăm că aceşti bani provin din ....................................................................................... supuse regimului fiscal de impozitare în conformitate cu legea română. 2.2. Eu donatarul, declar că accept cu recunoştinţă donaţia făcută de părinţii mei ................................ privind suma de ....................................... şi declar că îi voi folosi pentru cumpărarea unei locuinţe proprietate personală în ............................. .
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract de donaţie se face în baza Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare.
3.2. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de ......... exemplare la Biroul Notarului Public ......... .
3.3. S-au eliberat părţilor ................ exemplare, un exemplar păstrându-se în arhiva biroului notarial.

DONATORI

DONATAR

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de donatie numerar.rtf5.27 KB2164în urmă cu 1 zi 15 ore
Contract de donatie numerar.doc70.5 KB3939în urmă cu 16 ore 14 minute
Your rating: None Average: 9.5 (2 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2013 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies