magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de donatie autovehicul

CONTRACT DE DONAŢIE

Art. 1. Între:
Dl./D-na ......................, domiciliat(ă) în .........., judeţul ..........., str. ..........., nr. ...., ap. ...., identificat(ă) cu actul de identitate seria .......... nr. .........., stare civilă ..................... în calitate de DONATOR
şi
Dl./D-na ........................., domiciliat(ă) în .............judeţul ..........., str. ..........., nr. ...., ap. ...., identificat(ă) cu actul de identitate seria .......... nr. .........., stare civilă ...................... în calitate de DONATAR.
Art. 2. Subsemnatul(a) .................. în calitate de DONATOR, declar că donez lui ....................... în calitate de DONATAR, autovehiculul marca ........................., tipul ....................., număr de identificare .................. serie motor .................., cilindree ........... cmc, număr de înmatriculare .................., data la care expiră inspecţia tehnică periodică ..................., numărul cărţii de identitate a vehiculului .......................
Art. 3. Acest autovehicul a intrat în proprietatea DONATORULUI prin cumpărare de la ........... dovadă actul de vânzare-cumpărare înregistrat Serviciul Circulaţie al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului.
Art. 4. Subsemnatul .................... în calitate de DONATOR declar că autovehiculul este proprietatea mea, liberă de orice sarcini. De asemenea, declar că am predat DONATARULUI autovehiculul, cheile, fişa de înmatriculare şi cartea de identitate a vehiculului.
Art. 5. Autovehiculul se va întoarce în proprietatea mea dacă DONATARUL sau descendenţii săi ar înceta din viaţă înaintea mea.
Art. 6. DONATARUL intră de drept şi de fapt în stăpânirea bunului din momentul autentificării acestui contract.
Art. 7. Eu .................. în calitate de DONATAR, declar că accept donaţia făcută prin prezentul contract, că am primit autovehiculul, cheile, fişa de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului şi că voi suporta plata taxelor cuvenite pentru întocmirea şi autentificarea acestui contract.

DONATOR,

DONATAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de donatie autovehicul.rtf8.18 KB1585în urmă cu 4 zile 19 ore
Contract de donatie autovehicul.doc72.5 KB2201în urmă cu 9 ore 5 minute
Your rating: None Average: 5.5 (2 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 3 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2017 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies