magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de madat

CONTRACT DE MANDAT

Incheiat astazi …………………………………
La ……………………………………………….

I. PARTILE CONTRACTANTE
I.1. D ………………………………… , domiciliat in ………….. ,
Str. ………………. Nr. ………. , bloc ……….. , scara ….. ,
Etaj ……….. , apartament ………. , sector/judet ……….. ,
Nascut la data de ……………………………………………
In …………………….. sector/judet ……………., fiul lui
………………………………….
Si al ………………. , posesorul buletinului (cartii) de identitate
Seria ……… nr ……… eliberat de …………. , cod numeric personal ……………… , in calitate de mandant, pe de o parte, si
I.2. D …………………………………. , domiciliat in ………….. ,
Str. ………………. Nr ……….. , bloc ……….. , scara ……. ,
Etaj ……….. , apartament ………… , sector/judet ………….,
Nascut la data de ………………………………………………
In …………………… sector/judet ……………. , fiul lui …………………………………
Si al ……………….. , posesorul buletinului (cartii) de identitate
Seria ……….. nr ………. Eliberat de ………….. , cod numeric
Personal …………………. , in calitate de mandatar, pe de alta parte,
Au convenit sa incheie prezentul contract de mandat, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Mandantul il imputerniceste pe mandatar, ca in numele sau si
Pentru el, sa vanda cui va crede de cuviinta, in conditiile pe care le va crede decuviinta si la pretul ce-l va socoti potrivit, imobilul proprietatea mandantului in temeiul ……………………, compus din …………………. , situat in ………………… str …………… nr ……… , bloc …….. , scara ……… , etaj ……… , ap. …………. , judetul/sectorul ……………… si avand urmatoarele vecinatati …………………………. .
Mandatarul va primi, pentru mandant si in numele sau, pretul convenit, indeplinind toate formalitatile necesare incheierii si autentificarii contractului de vanzare-cumparare si semnand valabil pentru mandant si in numele sau ori de cate ori va fi nevoie.
II.2. Mandatarul poate trata si incheia orice contract de inchiriere cu
Oricine, fixand termenul si pretul in conditiile ce le va crede de cuviinta, dar nu in defavoarea mandantului, in conformitate cu dispozitiile legale, va putea primi chiriile si plati impozitele si taxele de orice natura, va putea face reparatii, va putea actiona in judecata pe chiriasi si va putea face orice act necesar pentru o buna administrare. El va putea reprezenta pe mandant si ii va putea sustine interesele fata de organele de administratie publica, de instantele judecatoresti si in fata oricaror persoane fizice si juridice.
II.3. Pentru prestatia realizata, mandantul se obliga sa plateasca
Mandatarului …………… % din valoarea profitului realizat.
III. DURATA CONTRACTULUI
III.1. Prezentul contract s-a incheiat pe o durata de ……….. luni/ani,
Incepand cu data de …………… pana la data de ……………. .
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
IV.1. Obligatiile mandatarului sunt urmatoarele:
a) sa execute mandatul;
b) sa dea socoteala de gestiunea sa.
IV.2. Obligatiile mandantului sunt urmatoarele:
a) de a-l dezdauna pe mandatar pentru pierderile suferite prin
indeplinirea mandatului:
b) de a-I restitui cheltuielile utile si necesare efectuate cu
ocazia executarii mandatului.
V. INCETAREA CONTRACTULUI
V.1. Prezentul contract de mandat inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) revocare totala sau partiala;
b) renuntare;
c) moartea mandantului sau amandatarului;
d) interdictia mandantului sau mandatarului;
e) falimentul sau insolvabilitatea mandantului sau mandatarului;
f) imposibilitatea executarii mandatului;
g) indeplinirea mandatului.
V.2. Dupa incetarea contractului, toate actele juridice incheiate ca
Mandatar sau nule.
VI. CLAUZE FINALE
VI.1. Mandatarul raspunde:
a) in cazul in care a primit bunul, dar a pierit din culpa sa;
b) de valoarea bunurilor pe care trebuie sa le primeasca, dar
a neglijat sa le ridice;
c) de fructele percepute sau de cele pecare ar fi trebuit sa le
perceapa.
VI.2. Mandatarul se obliga sa plateasca dobanda la sumele incasate
In numele mandantului si folosite in interesul sau.
VI.3. Mandatarul poate sa-si substituie o alta persoana, care sa
Indeplineasca total sau partial obligatiile rezultate din mandat.
VI.4. Prezentul contract s-a incheiat astazi ………………… in ………. Exemplare originale.

MANDATAR MANDANT

NOTE:
1) Contract de mandat sau procura speciala.
2) Procura generala de administratie. Domeniile si actele de reprezentare sunt multiple.
Contractul demandat (procura) se autentifica de notarul public.
3) Mandantul va datora si dobanzi la sumele avansate de mandatar,
Care vor curge ‘ din ziua in care mandatarul a facut plata fara sa
Fie necesara punerea in intarziere’ .
4) Mandantul poate (conf. Art. 1553 Cod civil) revoca mandatul si
Constrange pe mandatar de a-I remite inscrisul de imputernicire.
5) Un mandat special nu revoca un mandat general decat pro parte.
6) Punerea sub interdictie a uneia dintre ei duce la stingerea mandatului (art. 1552 pct. 3 Cod civil).
7) Nu va avea loc stingerea mandatului prin falimentul sau insolvabilitatea mandantului cand mandatul a fost incheiat in interesul mandantului sau mandatarului ori al mandantului sau al unui tert. Cel care este falit sau insolvabil nu poate invoca incetarea mandatului pe un asemenea considerent. Cererea o poate face insa cealalta parte contractanta.
8) Un caz fortuit sau forta majora poate impiedica indeplinirea mandatului (de ex.: obiectul mandatului a pierit intr-o inundatie etc.).
9) Incetarea mandatului poate avea loc in momentul implinirii conditiei sau a termenului.
10) Exista insa doua exceptii:
a) Conf. Art. 1557 Cod civil, ‘E valid ceea ce face mandatarul in numele mandantului, atat timp cat nu cunoaste moartea lui sau existenta uneia dintre clauzele ce desfiinteaza mandatul’;
b) Conform art. 1558 Cod civil ‘In cazurile art. 1557 sunt valide contractarile mandatarului cu cei de al treilea, care sunt de buna-credinta’.
11) Cand prin folosirea sumelor de catre mandatar s-a produs si o
Paguba mandantului, atunci mandatarul va datora si
Daune-interese.
12) Daca este cazul substituirea mandatarului se poate face prin
Specificare in contract sau printr-un act ulterior, cu
Consimtamantul mandantului. Iar daca substituirea are loc fara
Consimtamantul mandantului, atunci mandatarul va raspunde
Pentru activitatea tertilor care substituie. Conf. Art. 1539-1541
Cod civil, mandatarul nu raspunde in nici un caz pentru
Daunele cauzate prin delict de catre o terta persoana.

PROCURA

.
Subsemnatul …………………… cetatean …………….. ,
Nascut la data de ……………….. , in localitatea …………….. ,
De sex …………… , casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………. , str. ……………… , nr ………… , bloc ………… ,
Scara ………… , etaj ……….. , apart. …………… , sector/judet ……………….. , posesor al ………………….. , seria …………. Nr ………….. eliberat de …………….. la data de ………………….. ,
Cod numeric personal ……………………. , imputernicesc prin prezenta pe ……………………….. cetatean …………………… , nascut la data de ………………….. , in localitatea …………………. ,
De sex ……………. , casatorit/necasatorit, domiciliat in ………………
Str. ………………………. Nr ………… , bloc ………. , scara ……… ,
Etaj ……… , apart. ……… , sector/judet ……….. , posesor al ……………….. , seria ……….. nr. ……………………. Eliberat de ……………………. La data de ……………………. , cod numeric personal ………………………….. , ca in numele meu si pentru mine sa administreze ……………………….
………………………………………….
Mandatarul meu va putea negocia si incheia orice contract de inchiriere cu oricine, fixand termenul si pretul, in conditiile ce le va crede de cuviinta, dar in conformitate cu dispozitiile legale, va putea primi chiriile si plati impozitele si taxele de orice natura, va putea face reparatii, va putea actiona in judecata pe chiriasi si va putea face orice act necesar pentru o buna administrare.
Mandatarul meu ma va putea reprezenta si imi va putea sustine interesele fata de organele administratiei publice, de instantele judecatoresti si de orice alte persoane fizice sau juridice, semnand pentru mine si in numele meu, orice act, oriunde va fi nevoie, semnatura lui fiindu-mi pe deplin opozabila.
Redactata si editata/dactilografiata in ……….. exemplare la ………………. , astazi, data autentificarii.
S-au eliberat partilor ……………….. exemplare.

MANDANT

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de mandat.rtf33.13 KB2513în urmă cu 1 zi 56 minute
Contract de mandat.doc89.5 KB4861în urmă cu 4 zile 6 ore
Your rating: None Average: 5.3 (4 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies