magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de utilizare 2

CONTRACT DE UTILIZARE

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. Societatea comercială ............................., cu sediul în localitatea .........................., judeţul ..............................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ........, tel. ....................., fax ......................, cont E-mail ..........., înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. ................., având contul nr. ..........................., deschis la ............................, Cod Fiscal ...................., reprezentată prin ................................., având funcţia de ........................, în calitate de FURNIZOR,
şi
2. Societatea comercială ............................., cu sediul în localitatea .........................., judeţul ..............................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ........, tel. ....................., fax ......................, cont E-mail ..........., înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. ................., având contul nr. ..........................., deschis la ............................, Cod Fiscal ...................., reprezentată prin ................................., având funcţia de ........................, în calitate de UTILIZATOR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie împrumutul de folosinţă pe care FURNIZORUL îl acordă UTILIZATORULUI, cu privire la următorul echipament: .........................................

II. TERMEN
Utilizarea echipamentului va începe la data de ............. şi se va încheia la data de ......................

III. CONDIŢII DE PLATĂ ŞI LIVRARE
FURNIZORUL va livra echipamentul UTILIZATORULUI la data de ..............., la sediul FURNIZORULUI.
UTILIZATORUL va plăti FURNIZORULUI suma de ............................ lei, sumă ce constituie preţul folosirii echipamentului pe întreaga perioadă stipulată la punctul II intitulat Termen
Preţul folosirii echipamentului va fi plătit în rate lunare a câte ............. lei fiecare, la data de ........ a fiecărei luni.

IV. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI
a) Să garanteze pentru buna funcţionare (utilizare) a echipamentului (echipamentul ce face obiectul prezentului contract);
b) Să garanteze contra viciilor ascunse;
c) Să garanteze contra evicţiunii;
d) Să nu intervină în folosinţa echipamentului de către UTILIZATOR;
e) Să predea echipamentul la data de .............., dată la care încetează utilizarea echipamentului.

V. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI
a) Să utilizeze echipamentul ca un bun proprietar;
b) Să întreţină echipamentul efectuând toate reparaţiile de întreţinere când este necesar;
c) Să predea, la expirarea termenului contractual, echipamentul în starea în care se găsea acesta la data livrării lui, UTILIZATORULUI.
d) Să respecte condiţiile de plată şi livrare stipulate la punctul III.
e) Să utilizeze echipamentul numai în scopul pentru care a fost închiriat.

VI. RISCUL CONTRACTULUI
Dacă echipamentul este pierdut ori furat în timp ce se afla la UTILIZATOR, acesta este obligat ca la data încetării prezentului contract să-l despăgubească pe FURNIZOR cu o sumă de bani egală cu valoarea echipamentului pierdut ori furat, valoare pe care o are echipamentul la data de ...............

VII. PREVEDERI FINALE
Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
Prezentul contract a fost încheiat azi, ............ în 2 (două) exemplare originale, ambele cu aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
UTILIZATOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de utilizare 2.rtf13.47 KB1280în urmă cu 1 săptămână 2 zile
Contract de utilizare 2.doc77.5 KB1770în urmă cu 1 zi 8 ore
Your rating: None Average: 4.5 (2 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies