magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract individual de munca 2

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Contractul individual de muncă nr. .......... a fost încheiat pe baza contractului colectiv de muncă convenit între Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale "........... " şi reprezentanţii salariaţilor şi înregistrat sub nr. .......
Între:
Societatea Comercială ".........." cu sediul în ......... reprezentată prin ............. în calitate de ......... şi domnul(doamna) ............... cu domiciliul în ............ posesor al B.I. seria ..... nr. ......... eliberat de ............ la ........ în vârstă de ..... şi cu o vechime în muncă de ..... având ca pregătire profesională ........... se încheie prezentul contract de muncă în următoarele condiţii:

1. Contractul de muncă se încheie pe durata nedeterminată (determinată), cu începere de la data de .......... până la data de ..........
2. Dl.(D-na) ............... va îndeplini funcţia de .................
3. Locul de muncă este ...................
4. Condiţii de încadrare: se încadrează cu normă întreagă, o fracţiune de normă, respectiv ............... ore/zi.
5. Condiţii de muncă: se încadrează în condiţii normale (grele, periculoase, nocive, penibile) ...........................
6. Salariul brut lunar este de ........... lei, corespunzând categoriei (nivelului) ............ reţeaua .............
Drepturile salariaţilor se plătesc în chenzine lunare stabilite după cum urmează:
a) chenzina I-a la data de ........ ale lunii curente pentru luna curentă;
b) chenzina a II-a la data de ...... ale lunii următoare pentru luna curentă;
c) indexare, conform termenelor stabilite prin hotărârile guvernamentale.
7. Plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de muncă.
8. Dl. (D-na.) ............... beneficiază de următoarele sporuri: ................. ................ ................... ......................
De asemenea beneficiază de următoarele drepturi băneşti: .................. ......................
9. Părţile convin ca anumite obligaţii băneşti să fie achitate direct prin serviciul financiar contabil ale unităţii după cum urmează: .................. .............................................................................
10. Durata concediului anual va fi de .......... De asemenea dl. (d-na) .............. beneficiază de un concediu suplimentar de ..........
11. Obligaţiile generale ale părţilor:
S.C. ".............." se obligă în principal:
- să-i asigure celui încadrat condiţii corespunzătoare de lucru, punându-i la dispoziţie, potrivit specificului muncii sale, tot ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
- să-i acorde celui încadrat toate drepturile ce i se cuvin în condiţiile prevăzute de lege;
- să respecte şi să îndeplinească prevederile contractului colectiv de muncă;
- alte obligaţii: ...........................................................

Salariatul se obligă:
- să îndeplinească atribuţiile, sarcinile stabilite prin fişa postului care este anexa la contractul individual de muncă;
- să respecte prevederile contractului colectiv de muncă şi ale regulamentului de ordine interioară;
- alte obligaţii:

Prezentul contract se încheie în două exemplare, dintre care unul se păstrează la unitate, iar celălalt revine salariatului.

S.C. "............" SALARIAT
................... .....................
(Numele ôi prenumele) (Numele ôi prenumele)
.................... .....................
(Funcöia) (Funcöia)
................... .....................
(Semnđtura) (Semnđtura)

Modificarea prezentului contract are loc la data de ......................... prin ........................... schimbarea .................................... pe baza ...........................

S.C. "............... " SALARIAT
..................... .....................
(Numele ôi prenumele) (Numele ôi prenumele)
..................... .....................
(Funcöia) (Funcöia)
..................... .....................
(Semnđtura) (Semnđtura)

În urma îndeplinirii procedurii legale pe data de ......... prezentul contract încetează prin ........................ pentru următoarele motive ................. având la bază decizia nr. ......... în temeiul art. ......

S.C. ".............."
DIRECTOR

Numele ôi prenumele ................
Funcöia ............................
Semnđtura ..........................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract individual de munca 2.rtf6.89 KB2090în urmă cu 3 zile 17 ore
Contract individual de munca 2.doc74 KB3141în urmă cu 2 zile 21 ore
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 14 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies