magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de vanzare cumparare in regim OEM

CONTRACT
Între
S.C. ............. SRL
cu sediul în .........., str. .......... nr. ......, cont: ..................
Deschis la ................... reprezentată prin ............................
denumită în continuare DSP (Delivery Service Partner)

şi

S.C. ............ S.R.L.
cu sediul în .........., str. ........., nr. ......, cont: ..................
Deschis la ................... reprezentată prin ............................
denumită în continuare OEM (Original Equipment Manufacturer)

1. Definirea termenilor
- "produse" reprezintă produsele software ........... comercializate de DSP (prezentate în Anexa A)
- "OEM" reprezintă producătorul şi/sau distribuitorul de calculatoare personale
- "regim OEM" reprezintă modul de livrare, de către OEM a produselor, numai o dată cu livrarea calculatoarelor personale.

2. Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract îl constituie activitatea de promovare şi comercializare către beneficiari, a produselor în regim OEM.
Acest contract conferă societăţii .................... statutul de Partener OEM al societăţii ............. SRL pentru produsele software ......................

3. Condiţii
Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi va dura până la .........., ambele părţi având posibilitatea de a rezilia acest contract înainte de termen în următoarele situaţii:
DSP poate rezilia contractul în orice moment dacă OEM nu îşi respectă obligaţiile, inclusiv condiţiile de plată. Rezilierea contractului devine efectivă după 30 de zile de la nota scrisă pe care DSP o trimite către OEM, dar poate fi revocată dacă în această perioadă intervine o rezolvare a problemei care a generat această acţiune.
OEM poate rezilia contractul în orice moment în cazul în care DSP nu îşi respectă obligaţiile ce decurg din prezentul contract. Rezilierea contractului devine efectivă după 30 de zile de la nota scrisă pe care o trimite OEM către DSP, putând fi revocată dacă în această perioadă intervine o rezolvare a problemei care a generat această acţiune.
La încetarea contractului DSP are dreptul, dar nu şi obligaţia de a achiziţiona de la OEM toate sau o parte a produselor care se mai găsesc în stocul acestuia. Preţul de achiziţie a acestor produse va fi cel pe care l-a plătit OEM în momentul cumpărării lor de la DSP.
Prezentul contract poate fi reînnoit cu acordul ambelor părţi, pe perioade succesive de un an, prin act adiţional.

4. Preţuri
Preţurile la care va cumpăra OEM, produse de la DSP vor fi cele din lista de preţuri emisă de DSP.
Lista de preţuri poate fi modificată de DSP fără a-l anunţa în prealabil pe OEM. Noua listă de preţuri va fi comunicată către OEM în maxim 15 zile de la apariţie.
Preţurile produselor achiziţionate de către OEM de la DSP includ taxele vamale.

5. Obligaţiile părţilor
5.1. Obligaţiile OEM
- Livrarea produselor numai pe/pentru calculatoarele personale pe care le produce şi/sau le distribuie.
- Achiziţia lunară de produse conform Anexei B.
- Prezentarea către DSP a unui necesar de produse pentru următorul trimestru (dacă survin modificări la Anexa B), cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii trimestrului respectiv.
- Punerea la dispoziţia DSP-ului a inventarului de produse, de câte ori acesta o solicită.
- Neexecutarea de copii ale produselor originale (diskete, CD-uri, documentaţie) indiferent de scop fără consimţământul DSP-ului.
- Informarea DSP-ului în timp util asupra posibilităţii unor contracte care implică produsele, contracte pe care din diferite motive OEM-ul nu le poate încheia nemijlocit.

5.2. Obligaţiile DSP-ului
- DSP va onora - conform contractului - cererile lunare de livrare ale OEM-ului.
- Acordă sprijin în problemele legate de obligaţiile OEM-ului şi îi furnizează informaţii detaliate despre produse.
- Asigură materialul demonstrativ referitor la produse şi, în limita posibilităţilor organizează întâlniri cu OEM-ul pentru prezentări şi demonstraţii la sediul DSP-ului, referitor la anumite produse.

6. Condiţii de livrare şi plată
- DSP va livra produsele conform Anexei B către OEM în primele 5 (cinci) zile lucrătoare ale lunii.
Plata se va efectua de către OEM prin ordin de plată, CEC sau numerar, contra factură, în baza listei de preţuri valabilă în momentul plăţii.
Plata se va efectua în max. 5 (cinci) zile de la data emiterii facturii.
În situaţia neachitării facturii în termenul stabilit, plata se va face în termenul legal de 30 zile, valoarea de plată recalculându-se proporţional cu diferenţa de curs valutar leu/USD, din momentul plăţii.

7. Litigii
Pentru orice divergenţe privitoare la prevederile prezentului contract care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă de către părţi, se va recurge la instanţa de judecată competentă.

Prezentul contract a fost întocmit şi semnat astăzi .............., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

S.C. ................. S.R.L.

S.C. ................. S.R.L.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de vanzare cumparare in regim OEM.rtf20.43 KB1144în urmă cu 4 zile 6 ore
Contract de vanzare cumparare in regim OEM.doc51.5 KB1066în urmă cu 3 zile 18 ore
No votes yet

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 8 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies