magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de vanzare cumparare cu plata pretului inainte de livrare

CONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE CU PLATA PREŢULUI ÎNAINTE DE LIVRARE

PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art. 1. ...................... cu domiciliul/sediul ............., str. ................, nr. ..., bloc ....., et. ..., ap. ..., telefon .............., fax ................., înregistrat la Registrul Comerţului .............. sub nr. ..........., având contul curent nr. ................ la Banca ............ şi codul fiscal nr. ................ reprezentat prin .............. având funcţia ..................... în calitate de VÂNZĂTOR şi
Art. 2. ........................ cu domiciliul/sediul .............. str. ...................., nr. ...., bloc ....., et. ..., ap. ..., telefon .............., fax ..................., înregistrat la Registrul Comerţului .................. sub nr. ............, având contul curent nr. ................ la Banca ..................... şi codul fiscal nr. ............ reprezentat prin .................... având funcţia .................... în calitate de CUMPĂRĂTOR.
Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI
CUMPĂRĂTORUL se obligă să cumpere următoarele bunuri .................... (se individualizează după număr sau cantitate, tip şi calitate sau alte caracteristici) de la VÂNZĂTOR conform termenilor acestui CONTRACT.
Art. 4. LIVRAREA
VÂNZĂTORUL se obligă să livreze bunurile descrise mai sus, CUMPĂRĂTORULUI la .................... (se va menţiona locul şi condiţiile de livrare) la data de ................ .
VÂNZĂTORUL suportă cheltuielile de livrare a bunurilor.
VÂNZĂTORUL poate livra bunurile CUMPĂRĂTORULUI înainte de ............... (data de livrare) numai dacă CUMPĂRĂTORUL este de acord cu livrarea la o dată anterioară.
Dacă VÂNZĂTORUL, din culpă întârzie livrarea bunurilor, va plăti o penalitate de .....% pe zi de întârziere, din valoarea bunurilor livrate, dar nu mai mult de ......% din valoarea bunurilor.
Proprietatea şi riscurile se transferă CUMPĂRĂTORULUI la data şi la locul livrării.
Art. 5. RECEPŢIA BUNURILOR
a) CUMPĂRĂTORUL poate să refuze la livrare bunurile care sunt deteriorate în termen de două zile de la data livrării. CUMPĂRĂTORUL trebuie să înştiinţeze în scris VÂNZĂTORUL de refuzul unor bunuri.
b) Refuzul unor bunuri nu-l scuteşte pe CUMPĂRĂTOR de obligaţia de a plăti bunurile pe care nu le refuză sau de a executa alte obligaţii în conformitate cu acest contract.
c) De îndată ce CUMPĂRĂTORUL a acceptat bunurile potrivit dispoziţiilor din această secţiune, nu mai poate revoca acceptarea la o dată ulterioară.
d) Dacă bunurile deteriorate reprezintă mai mult de .......% din întreaga încărcătură CUMPĂRĂTORUL are dreptul să refuze întreaga încărcătură.
e) Dacă CUMPĂRĂTORUL restituie bunurile deteriorate VÂNZĂTORULUI, VÂNZĂTORUL trebuie să plătească cheltuielile normale legate de restituirea acestor bunuri.
f) Dacă bunurile deteriorate reprezintă mai puţin decât ......% din întreaga încărcătură, CUMPĂRĂTORUL va accepta şi va plăti pentru întreaga încărcătură.
Art. 6. GARANŢII
VÂNZĂTORUL garantează că bunurile vândute sunt în concordanţă cu ............... (standardul de calitate al produselor similare prevăzute de legea română). VÂNZĂTORUL nu garantează că bunurile sunt potrivite pentru un alt scop decât cel general admis pentru bunurile respective.
CUMPĂRĂTORUL nu va acorda clienţilor săi, mai multe garanţii decât i-a acordat lui VÂNZĂTORUL.
Art. 7. PLATA
CUMPĂRĂTORUL va plăti VÂNZĂTORULUI ................. lei pentru a cumpăra bunurile descrise mai sus, la (data) ......... la ............ (locul plăţii).
CUMPĂRĂTORUL va plăti preţul, în bani lichizi VÂNZĂTORULUI la livrarea bunurilor. VÂNZĂTORUL poate să ceară CUMPĂRĂTORULUI să plătească preţul în bani lichizi înainte de livrarea bunurilor, dacă, după opinia VÂNZĂTORULUI, această operaţie este necesară. Dacă VÂNZĂTORUL decide să solicite o astfel de plată în avans, el are obligaţia să îl înştiinţeze pe cumpărător în scris, cu ......... . zile, înainte de efectuarea plăţii în avans. Dacă CUMPĂRĂTORUL refuză plata în avans, VÂNZĂTORUL poate să-l înştiinţeze pe CUMPĂRĂTOR că încetează CONTRACTUL.
În termen de ........ zile de la orice refuz de bunuri, potrivit VÂNZĂTORUL trebuie să restituie CUMPĂRĂTORULUI preţul de achiziţionare a acelor bunuri.
Pentru orice întârziere de plată, CUMPĂRĂTORUL/VÂNZĂTORUL trebuie să plătească o penalitate de .......% din suma datorată, pe zi de întârziere, VÂNZĂTORULUI/CUMPĂRĂTORULUI, dar nu mai mult de cât ............% din suma datorată.
Art. 8. MĂRIREA PREŢULUI
Dacă VÂNZĂTORUL decide, anterior livrării, că nu poate livra bunurile la preţul specificat în contract datorită creşterii costurilor la materii prime, transportului, forţei de muncă sau energiei, VÂNZĂTORUL va avea dreptul să mărească preţul de vânzare a bunurilor în raport de creşterile enumerate după ........ zile de la notificarea scrisă de CUMPĂRĂTOR.
CUMPĂRĂTORUL trebuie să înştiinţeze în scris VÂNZĂTORUL, dacă preţul mărit este acceptabil, în termen de ..... zile de la primirea notificării scrise din partea VÂNZĂTORULUI. Dacă CUMPĂRĂTORUL nu răspunde la notificarea scrisă a VÂNZĂTORULUI, această tăcere poate fi considerată ca o acceptare a preţului mărit. Dacă CUMPĂRĂTORUL refuză preţul mărit, CONTRACTUL încetează fără nici o răspundere din partea vânzătorului sau a CUMPĂRĂTORULUI.
Art. 9. DISPOZIŢII FINALE
Prezentul contract s-a încheiat astăzi ............... (data) la sediul VÂNZĂTORULUI, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CUMPĂRĂTOR,

VÂNZĂTOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de vanzare cumparare cu plata pretului inainte de livrare.rtf14.72 KB1760în urmă cu 4 zile 20 ore
Contract de vanzare cumparare cu plata pretului inainte de livrare.doc81 KB2274în urmă cu 4 zile 21 ore
Your rating: None Average: 6.3 (3 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 10 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies