magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de vanzare cumparare a unei succesiuni

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

PĂRŢILE
1. Dl./D-na. ................... vânzător, domiciliat în ..................., str. .........., nr. ....., cetăţean român, identificat cu B.I. seria ...... nr. ..........., în calitate de succesor al defunctului ............................
2. Dl./D-na. ................... cumpărător, domiciliat în ..............., str. .........., nr. ....., cetăţean român, identificat cu B.I. seria .... nr. ...........
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vânzătorul, în calitate de proprietar al averii defunctului .................., prin certificatul de moştenitor nr. ........... eliberat de notarul public .............. din ..................., vinde întreaga moştenire cuprinzând atât active cât şi pasive, cumpărătorului contra unui preţ.
Art. 2. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ
Preţul pe care cumpărătorul este obligat să-l achite vânzătorului este de ............... lei.
Plata se va efectua în momentul transmiterii proprietăţii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ce reprezintă moştenirea vândută.
Art. 3. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI
a) să predea cumpărătorului toate bunurile mobile şi imobile ale moştenirii;
b) să predea cumpărătorului fructele percepute, creanţele încasate sau preţul lucrurilor vândute din masa succesorală;
c) să suporte cheltuielile predării masei succesorale.
Art. 4. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI
a) să restituie vânzătorului sumele plătite de acesta pentru datoriile şi sarcinile moştenirii;
b) să plătească preţul în condiţiile arătate în prezentul contract.
c) să suporte cheltuielile aferente autentificării prezentului înscris şi a înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară.
Art. 5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Vânzătorul nu răspunde pentru neexecutarea contractului în caz de forţă majoră notificată cumpărătorului în termen de 5 zile de la apariţia ei şi constatată în termen de 15 zile de la notificare.
În condiţiile alineatului precedent, contractul se reziliază fără a se putea pretinde daune interese.
Cumpărătorul este de drept în întârziere pentru neexecutarea obligaţiei de plată a preţului şi datorează daune moratorii în condiţiile clauzei penale.
Art. 6. CLAUZA PENALĂ
Părţile se obligă reciproc la executarea întocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale.
Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în contract, părţile datorează daune interese în condiţiile prezentei clauze penale:
a) în sarcina vânzătorului. Pentru întârzierea în predarea bunurilor vânzătorul datorează cumpărătorului daune moratorii în valoare de 0,05% în primele 10 zile de întârziere, 0,1% în următoarele 20 zile şi 0,15% pe perioada ce depăşeşte 30 zile, dar nu mai mult de 90 zile, calculate la preţul produselor respective.
b) în sarcina cumpărătorului. Pentru fiecare zi de întârziere în plata preţului, cumpărătorul datorează vânzătorului daune moratorii în valoare de 0,1% în următoarele 20 zile şi 0,15% în următoarele 60 zile, fără a depăşi 90 zile, din valoarea produselor neachitate.
Art. 7. Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru soluţionarea eventualelor litigii între părţi pe cale amiabilă ori, în caz de neînţelegere, prin acţiune în justiţie în daune interese adresată instanţei competente.
Art. 8. Contractul a fost încheiat în 2 exemplare câte unul pentru fiecare parte.

VÂNZĂTOR,
CUMPARATOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de vanzare cumparare a unei succesiuni.rtf12.7 KB1422în urmă cu 1 zi 5 ore
Contract de vanzare cumparare a unei succesiuni.doc76.5 KB1523în urmă cu 1 zi 5 ore
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 9 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies