magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de tranzactie drept comercial

CONTRACT DE TRANZACŢIE

Încheiat astăzi ..............................
la ..................................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ..............................., str. .................................... nr. ....................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ........................................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............................................., sub nr. ...................... din ................................., cod fiscal nr. .......................... din ..................................., având contul nr. ..........................., deschis la ............................, reprezentată de ..........................................., cu funcţia de ................................., în calitate de ...................................................................... şi
sau
1.1. Întreprinderea/Asociaţia ................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ..............................................., str. ....................................... nr. ............, bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ ............................................, posesoarea autorizaţiei nr. ................... din .................., eliberată de Primăria ..........................., codul fiscal nr. ............................... din ............................., având contul nr. ..............................., deschis la ............................................, reprezentată de ............................................., cu funcţia de ......................., în calitate de ................................................................................................ şi
1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) .........................., str. ........................................ nr. ....................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ......................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ................................................., sub nr. ................. din ................................., cod fiscal nr. ................................ din ............................, având contul nr. ............................, deschis la ........................, reprezentată de .............................................., cu funcţia de ................................., în calitate de ........................................................................
sau
1.2. Întreprinderea/Asociaţia ................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ................................................., str. ..................................... nr. ..........., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ .........................................., posesoarea autorizaţiei nr. ................... din .................., eliberată de Primăria ..........................., codul fiscal nr. .............................., din ............................., având contul nr. ................................ deschis la ............................................, reprezentată de ............................................., cu funcţia de .............................................., în calitate de ..........................................
au convenit ca, prin concesii reciproce, să lichideze litigiul dintre ele în legătură cu executarea unor contracte comerciale.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Litigiile fac obiectul unor dosare existente pe rolul instanţelor astfel:

Nr. crt. Numărul dosarului Instanţa la care se judecă litigiul Obiectul contractului Suma în litigiu

2.2. Părţile, în virtutea prevederilor prezentului contract, au convenit următoarele:
• S.C. ......................................... datorează S.C. ................................. executarea prestaţiei care are ca obiect ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... în valoare de ........................................, până la termenul de ................................., conform contractului de ........................... nr. ................................. din ................................ .
Până în prezent, prestaţia nu a fost executată. sau
• S.C. .......................... datorează S.C. ...................... livrarea bunurilor în valoare de ............... care fac obiectul contractului nr. ............. din .................... până la data de ........................... .
Până în prezent, mărfurile, parţial/total în valoare de ........................................, nu au fost livrate. sau
• S.C. ............................... datorează S.C. ........................ executarea de lucrări de construcţii în valoare de ........................... care fac obiectul contractului nr. ............. din ........................ până la data de ............................... .
Până în prezent, lucrările, parţial/total în valoare de ...................................... nu au fost executate.
2.3. Părţile, constatând că nici una dintre ele nu mai are posibilitatea să-şi execute obligaţiile contractuale pe care şi le-au asumat prin contractul/contractele menţionate mai sus, au hotărât astăzi, data încheierii şi semnării prezentului contract de tranzacţie, să renunţe, fiecare, în parte, de a mai cere executarea acelor contracte, fără nici o altă pretenţie (despăgubiri, daune-interese, penalizări etc.) faţă de partea care este în culpă.
2.4. Ambele părţi declară în mod expres că, prin prezentul contract, au lichidat, irevocabil, orice pretenţii izvorâte din contractele sus-menţionate, litigiul/litigiile dintre ele fiind în mod definitiv şi irevocabil stinse.
2.5. Prezentul contract serveşte celor două părţi pentru clasarea cauzelor aflate pe rol la instanţele judecătoreşti/arbitrale, precum şi la efectuarea menţiunilor necesare în evidenţa contabilă a fiecăreia dintre ele.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
3.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
3.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care ....................... astăzi ........................., data semnării lui.

S.C. ..........................

S.C. .........................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de tranzactie drept comercial.rtf9.59 KB1308în urmă cu 1 zi 14 ore
Contract de tranzactie drept comercial.doc78.5 KB1501în urmă cu 3 zile 4 ore
Your rating: None Average: 1.7 (3 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies