magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de tranzactie drept civil

CONTRACT DE TRANZACTIE

Încheiat astăzi .................
la .....................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. .................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........ sector/judeţ ........................, născut la data de (ziua, luna, anul) ................................................. în (localitatea) ................................ sector/judeţ .........................., fiul lui ....................................... şi al ..........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........., nr. ......................., eliberat de ..............................., cod numeric personal ..........................................., în calitate de reclamant(ă), pe de o parte, şi
1.2. D ........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. ..................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ....... sector/judeţ ........................, născut la data de (ziua, luna, anul) ................................................. în (localitatea) ............................... sector/judeţ ............................., fiul lui ..................................... şi al ..........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........., nr. ......................., eliberat de ..................., cod numeric personal ........................................, în calitate de pârât(ă), pe de altă parte, părţi în procesul civil, dosar nr. ................................., aflat pe rolul judecătoriei, tribunalului sau Curţii de Apel ................................................................... cu termen de judecată la data de ................................, având ca obiect ................................... .
În vederea încheierii acestui proces, a intervenit prezentul contract de tranzacţie, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Reclamantul va primi de la pârât următoarele bunuri/suprafaţa de teren de ................... mp/ha, având ca vecini la N ................................. la S ............................... la E ....................................... şi la V .................................., cu toate construcţiile ce se află pe el şi în a cărui posesie va intra la data de ..................................................... .
2.2. Pârâtul rămâne în deplina proprietate şi posesie asupra bunurilor/terenului agricol în suprafaţă de ............................., având ca vecini la N ................, la S .................., la E ......................... şi la V ................................. .
2.3. Această înţelegere scrisă, neviciată, reprezintă voinţa liberă a părţilor, act pe care îl depun la instanţa de judecată cu rugămintea de a fi consfinţit printr-o hotărâre judecătorească definitivă (fără drept de apel), în temeiul art. 271-273 Cod procedură civilă.
III. CLAUZA PENALĂ
3.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi/daune-interese în valoare de ..................................., astfel:.................................................................................................... .......................................................................................................................................................
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de .......... exemplare, din care câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru instanţa de judecată.

RECLAMANT,

PÂRÂT,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de tranzactie drept civil.rtf5.25 KB1870în urmă cu 8 ore 29 minute
Contract de tranzactie drept civil.doc70.5 KB2316în urmă cu 1 zi 11 ore
No votes yet

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies