Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de transport auto de calatori si bagaje

CONTRACT DE TRANSPORT AUTO DE CALATORI SI BAGAJE

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
S.C. .............................. S.A. cu sediul în ............... str. ............ nr. ....., telefon ................ fax ................... cont de virament nr. ................ deschis la Banca ............................, înregistrată la Registrul Comerţului ............... sub nr. ................, având cod fiscal nr. ............., reprezentată prin ........................ director general şi .......... ................ contabil şef, în calitate de TRANSPORTATOR şi
Societatea Comercială ............................ cu sediul în ........... str. ................... nr. ..... telefon ................. fax .............. cont de virament nr. .............. deschis la Banca .........................., înregistrată la Registrul Comerţului ............... sub nr. ................, având cod fiscal nr. ............., reprezentată prin ......................... director general, în calitate de AGENT DE TURISM
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract constă în transportul grupului de turişti nominalizaţi în tabelul din Anexa nr. 1 de către cărăuş de la ................. la ................... contra unui tarif de transport.
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se încheie pe perioada ......................................
Art. 4. TARIFELE
Tarifele de transport sunt cele din Anexa nr. 2.
Art. 5. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Plata se va efectua pe bază de factură cu dispoziţie de încasare emise înainte de sosirea la destinaţie a autocarului cu grupul de turişti menţionaţi în documentele de transport.
Termenul de scadenţă al facturilor este de .......... zile de la emitere.
Pentru neplată în termenul prevăzut a facturilor se percep penalizări de ......% pentru fiecare zi întârziere din suma datorată până la data efectuării plăţii, conform prevederilor din Codului comercial.
Art. 6. OBLIGAŢIILE TRANSPORTATORULUI
a) să asigure condiţiile de confort şi serviciile necesare unei călătorii normale.
b) să ia toate măsurile de siguranţă necesare pentru ca, pe timpul călătoriei, până la ajungerea la staţia de destinaţie, călătorului să nu i se întâmple nimic, fiind răspunzător în caz de moarte sau accidentare a călătorului.
c) să respecte itinerariul fixat de agentul de turism.
Art. 7. OBLIGAŢIILE AGENTULUI DE TURISM
a) să achite taxa de transport;
b) să instruiască grupul de turişti în vederea respectării regulilor de călătorie stabilite pentru transportul auto de persoane
c) să nu depăşească greutatea admisă de transportator pentru bagaje. În caz contrar, agentul va plăti o taxă suplimentară calculată în funcţie de greutatea depăşită.
Art. 8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
În cazul pierderii sau avarierii bagajelor în timpul călătoriei transportatorul va răspunde numai când consecinţele negative s-au produs ca urmare a unui fapt ce-i este imputabil.
Transportatorul va răspunde în caz de pierdere sau avariere a bagajelor, precum şi de predare a lor altei persoane.
Transportatorul răspunde pentru integritatea persoanelor transportate şi care fac parte din grupul de turişti.
Art. 9. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE
Transportatorul va fi exonerat de răspundere pentru moartea sau vătămarea corporală a călătorului numai dacă va putea dovedi că s-au datorat culpei exclusive a călătorului sau a unor împrejurări ce nu-i sunt imputabile, deoarece nu le-a putut evita şi nici preveni.
Părţile sunt exonerate de răspundere pentru cazurile de forţă majoră, dovedite cu acte legale.
Art. 10. Rezilierea prezentului contract se va putea produce în condiţiile prevăzute în contractul cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral în caz de neplată în termenul prevăzut.
Art. 11. Toate litigiile generate de derularea contract sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.
Art. 12. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare din care un exemplar la transportator şi un exemplar la agentul de turism.
Art. 13. Orice înţelegeri care nu sunt în formă scrisă şi semnate de ambele părţi nu sunt recunoscute.

TRANSPORTATOR,
AGENT DE TURISM,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de transport auto de calatori si bagaje.rtf13.84 KB3127în urmă cu 2 zile 16 ore
Contract de transport auto de calatori si bagaje.doc78.5 KB4399în urmă cu 21 minute 12 sec
Your rating: None Average: 7.5 (6 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 20 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies