magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de subantrepriza

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

I. Părţile contractante
Art. 1. - S.C. ................... cu sediul în ........................ str. .................. nr. ...., judeţul (sectorul) ............................... telefon ..................., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .................., cod fiscal nr. .............., fax ................... cont virament nr. ...................... deschis la banca - Filiala ................ reprezentată prin director .......................... şi contabil şef ....................... în calitate de antreprenor
şi
S.C. ........................ cu sediul în.................... str. ......... nr. ....... judeţul (sectorul) .............. telefon ............... fax ....., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ..................., cod fiscal nr. .............., cont virament nr. ................... deschis la banca Filiala ..................., reprezentată prin director ....................... şi contabil şef ..................... în calitate de subantreprenor.
II. Obiectul contractului
Art. 2. - Subantreprenorul se obligă să execute lucrările de montaj a instalaţiei sanitare la obiectivul de investiţii din anexă, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.
III. Termen de execuţie
Art. 3. - Termenul de execuţie a lucrării contractate este de .........
IV. Valoarea lucrărilor
Art. 4. - Valoare lucrărilor de montaj care fac obiectul prezentului contract este de .......................... lei, conform anexei.
V. Obligaţiile subantreprenorului
Art. 5. - Subantreprenorul are următoarele obligaţii:
a) executarea lucrărilor conform contractului ferm (şi a actelor adiţionale la acestea) încheiat între antreprenor şi beneficiar;
b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde şi prescripţii tehnice;
c) coordonarea fronturilor de lucru între brigada sa şi celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;
d) înştiinţarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepţiei;
e) respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii.
VI. Obligaţiile antreprenorului
Art. 6. - Antreprenorul general are următoarele obligaţii:
a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru şi a finanţării lucrărilor;
b) coordonarea antreprizelor din subordine şi a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;
c) decontarea lucrării;
d) întocmirea formelor pentru convocarea recepţiei la terminarea lucrărilor.
VII. Răspunderea contractuală
Art. 7. - Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligaţii, partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţi şi despăgubiri.
Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Actele adiţionale la contract se vor încheia în acelaşi număr de exemplare.

ANTREPRENOR,
SUBANTREPRENOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de subantrepriza.rtf12.69 KB3891în urmă cu 3 zile 23 ore
Contract de subantrepriza.doc75.5 KB7011în urmă cu 1 oră 13 minute
Your rating: None Average: 6 (9 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 5 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies