magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de sponsorizare 4

CONTRACT DE SPONSORIZARE

CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Între:
Art. 1. S.C. ................... S.R.L., cu sediul în ..................., str. .........., nr. ..., bl. ...., sc. .... ap. ...., sector ......, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având codul fiscal nr. .......... şi contul nr. ........... deschis la ............, reprezentată prin dl. ......... în calitate de Director
şi
Art. 2. FUNDAŢIA .............., cu sediul în ..........., str. .............. nr. ....., et. ...., ap. ...., sector ....., înregistrată la Tribunalul ................ sub nr. ............., având codul fiscal nr. ................ şi contul nr. .......... deschis la ............, reprezentată prin dl. ............, în calitate de Preşedinte.
CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3 Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea prin mijloace financiare de către S.C. ................. S.R.L. a colaboratorilor FUNDAŢIEI ................, colaboratori care ajută la îndeplinirea scopului fundaţiei.
CAP. III. TERMENUL CONTRACTULUI
Art. 4. Prezentul contract se încheie pe termen nelimitat şi intră în vigoare de la data semnării lui.
CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art. 5. FUNDAŢIA ................. are obligaţia de a folosi mijloacele financiare ce constituie obiectul prezentului contract numai în scopul menţionat în Capitolul II articolul 3.
Art. 6. S.C. ..................... S.R.L. are obligaţia de a transfera lunar mijloacele financiare ce constituie obiectul sponsorizării.
CAP. V. LITIGII
Art. 7. Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.
CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 8. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma unui act adiţional.
Art. 9. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ................, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

S.C. .............. S.R.L.
FUNDAŢIA,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de sponsorizare 4.rtf8.8 KB2517în urmă cu 4 zile 17 ore
Contract de sponsorizare 4.doc73 KB4979în urmă cu 4 zile 11 ore
Your rating: None Average: 4.5 (2 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 6 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies