magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de sponsorizare 3

CONTRACT DE SPONSORIZARE

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul "Contract de sponsorizare", se încheie:
între societatea comercială ............. înmatriculată la nr. ........... în Registrul comerţului, cu sediul în ................., cod poştal .............., telefon ..........., fax ............... având contul .................. deschis la .................., reprezentată de Preşedintele Consiliului de administraţie director general ................. în calitate de sponsor, denumit în continuare SPONSOR,
şi ................ înmatriculată la nr. ........... în Registrul comerţului, cu sediul în ............ str. ............. telefon .......... telex .......... fax ..........., având contul .......... deschis la ............... reprezentată prin .............. în calitate de beneficiar, denumit în continuare BENEFICIAR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului priveşte utilizarea de către BENEFICIAR a ............. (bunul ce i se dă de către SPONSOR)

3. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea contractului constă în ..................... (valoarea bunului sau a banilor)

4. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract intră în vigoare
- la o dată cu semnarea sa de către părţi.
- la data de ................, dată asupra căreia ambele părţi sunt de acord, şi va fi valabil până la data de ...............................................

5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

SPONSORUL se obligă să:
- să furnizeze BENEFICIARULUI bunul ce face obiectul prezentului contract în stare bună de funcţionare;

BENEFICIARUL se obligă să:
- să utilizeze bunul ce face obiectul prezentului contract potrivit destinaţiei sale;

6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Nerespectarea obligaţiilor (sau uneia din obligaţiile), prevăzute mai sus, de către una dintre părţi determină rezilierea contractului de către cealaltă parte cu un preaviz prealabil de 15 zile.

7. LITIGII

Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.

8. DISPOZIŢII FINALE
Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma unui act adiţional.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi ............., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

NOTE:
Părţile contractante pot fi şi persoane fizice. În acest caz, punctul 1. denumit PĂRŢILE CONTRACTANTE, va cuprinde date cu privire la identitatea şi domiciliul persoanei fizice.
În art. 4 din Legea nr. 32/1994 modificată de O.G. nr. 36/1998 se prevede cine poate fi beneficiar al sponsorizării, de altfel aceste două acte sunt baza reglementării sponsorizării.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de sponsorizare 3.rtf10.55 KB5385în urmă cu 1 zi 18 ore
Contract de sponsorizare 3.doc76 KB9204în urmă cu 1 zi 18 ore
Your rating: None Average: 8.2 (12 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 11 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies