magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de ipoteca

CONTRACT DE IPOTECA
nr. ………

din data de …………………….

Capitolul I
Partile contractante

Articolul 1
Intre:
S.C. ................................................................. S.R.L., societate inregistrata la Oficiul Registrului comertului ............................ cu nr. ............................, avand sediul social in ............................................, sector/judet …………… , localitatea ..................................., cod fiscal ........................., cont deschis la ..................................., nr. .................................... reprezentata prin ……………, in calitate de ……………., numita in cele ce urmeaza CREDITOR IPOTECAR si
S.C. ................................................................................................................................... S.R.L., societate inregistrata la Oficiul Registrului comertului ............................ cu nr. ..........................., avand sediul social in .................................. sector ........................, cod fiscal ……........……., cont deschis la ......................, nr. ......................................, reprezentata prin ................................................., in calitate de .............................., numita in continuare DEBITOR IPOTECAR intervine prezentul contract de ipoteca, cu respectarea normelor de ordine publica, aflate in vigoare la data incheierii acordului lor de vointa si a bunelor moravuri.

Capitolul II
Obiectul contractului

Articolul 2
Obiectul prezentului contract il reprezinta garantarea platii echipamentelor, materialelor si a montajelor cuprinse in Anexa nr. ........... a Contractului de leasing nr. ............ din data de ........... .
(Contractului de imprumut nr. ……. din data de ……………), in suma de ………........…. de catre chirias-utilizator (debitor) prin debitorul ipotecar, cu imobilul situat in ……………., apartament compus din ….. camere, in suprafata de ……. m2 care constituie proprietatea sa, dovedita prin
……….. astfel:
Debitorul ipotecar se obliga sa nu instraineze apartamentul a carui ipoteca constituie obiectul prezentului contract, pana la rambursarea integrala a obligatiilor contractuale ale locatorului, insusindu-si obligatia expresa de transcriere a ipotecii conventionale.

Capitolul III
Clauze speciale

Articolul 3
Debitorul ipotecar se declara de acord ca in cazul neplatii contractului (nerambursarii imprumutului) la termenele convenite, creditorul ipotecar sa intre de plin drept in proprietatea bunului imobil supus ipotecii, fara interventia instantei judecatoresti.
Articolul 4
Debitorul ipotecar declara pe proprie raspundere ca bunul imobiliar asupra caruia se constituie garantia locatarului este proprietatea sa, nu este afectat de nici o creanta in favoarea vreunei persoane fizice sau juridice.
Articolul 5
Eventualele litigii intre partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar apelandu-se la Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Industrie si Comert a Romaniei, Bucuresti.
Articolul 6
Prezentul contract face parte integranta din Contractul de leasing nr. ......... din data de ............ .
(Contractul de imprumut nr. ……. din data de ……………….).
Redactat si dactilografiat de parti astazi, .........................., intr-un numar de 4 (patru) exemplare, dintre care 3 (trei) exemplare s-au remis partilor.

CREDITOR IPOTECAR DEBITOR IPOTECAR
S.C ............................................... S.R.L. S.C. .............................................. S.R.L.
prin prin
Reprezentanti legali Reprezentanti legali

.........................................................................................................................................................................................
Acest contract are la baza dispozitiile art. 1746, 1769 1777 din Codul civil.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de ipoteca.rtf8.14 KB1300în urmă cu 3 zile 16 ore
Contract de ipoteca.doc77.5 KB1432în urmă cu 1 săptămână 5 zile
Your rating: None Average: 1 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies