magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de ipoteca bancara 2

CONTRACT DE IPOTECĂ NR. ...........
ÎNCHEIAT ASTĂZI ...........

Între
Banca ......... societate pe acţiuni, Sucursala ....... Filiala ....... În baza împuternicirii date prin Decizia Consiliului de Administraţie al ............. Bucureşti, denumită în prezentul contract CREDITOR IPOTECAR, reprezentată prin ..........., în calitate de director şi .........., în calitate de contabil şef
şi
S.C. ................ S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerţului .............., cod fiscal ........., tel./fax ........., numită în prezentul contract DEBITOR IPOTECAR, reprezentată prin ............, în calitate de director şi .............., în calitate de contabil şef, a intervenit în prezentul contract.
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie garantarea creditului în sumă de ......... lei, cu o dobândă de ......% pe an pe termen de ...................... cu o perioadă de graţie de ..... luni, care începe de la data de .......... conform contractului de credit nr. ......... din data de ............
Art. 2. DEBITORUL IPOTECAR garantează împrumutul cu imobilul ipotecat situat în ............. str. ............, nr. ...., compus din ............... fiind în suprafaţă totală de ............. evaluat la valoarea de ............ lei conform Raportului de expertiză.
Art. 3. DEBITORUL IPOTECAR declară că imobilul se află în circuitul civil şi că a intrat în proprietatea sa prin contractul de vânzare-cumpărare nr. .......... din data de .......... transcris în Cartea funciară sub nr. .......... Imobilul este liber de orice sarcini aşa cum rezultă din certificatul fiscal nr. ........ din ............ eliberat de administraţia financiară, anexat la prezentul contract.
Art. 4. OBLIGAŢIILE DEBITORULUI IPOTECAR
DEBITORUL IPOTECAR se obligă:
- să nu înstrăineze imobilul ipotecat până la rambursarea integrală a creditului şi a dobânzilor aferente la scadenţă;
- să nu greveze imobilul ipotecat de alte sarcini cu alte împrumuturi sau datorii;
- să solicite înscrierea ipotecii în Cartea Funciară.
Art. 5. CREDITORUL IPOTECAR declară că acceptă drept garanţie imobilul ipotecat pentru restituirea creditului acordat DEBITORULUI IPOTECAR.
Art. 6. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o durată de ............... începând cu data de ............
Art. 7. CLAUZE FINALE
Taxele de autentificare, timbrul judiciar şi onorariul notarial sunt suportate de DEBITORUL IPOTECAR.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi ......... în .......... exemplare.

DEBITOR IPOTECAR,
CREDITOR IPOTECAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de ipoteca bancara 2.rtf9.43 KB1205în urmă cu 3 zile 16 ore
Contract de ipoteca bancara 2.doc74 KB976în urmă cu 4 zile 14 ore
No votes yet

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 6 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies