magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de hosting, gazduire web

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr. ____ din data ____________

1. PARTILE CONTRACTANTE

Intre
_______________________________________ cu sediul in _______________________ strada __________________________________________, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. __________________, cod fiscal_____________________, avand contul nr.______________________ deschis la ______________________________ reprezentata de __________________________, cu functia de _______________________ in calitate de BENEFICIAR al serviciilor

Si

___________________ cu sediul in _______________, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. _____________, cod fiscal ___________________, avand contul nr. ___________________ deschis la ___________________ filiala ___________________, reprezentata de ___________________, in calitate de PRESTATOR servicii.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract este executarea de catre prestator (……………………………….) a urmatoarelor servicii catre beneficiar (___________________________):
a. gazduirea website-ului ____________________________, al beneficiarului pe serverele Webincome Romania in conditii optime de utilizare, pe toata perioada cuvenita la articolul 3 din prezentul contract.

3. DURATA CONTRACTULUI

a. Durata prezentului contract, pentru prestatiile prezentate la articolul 2, este 1 an (12 luni) incepand de la data semnarii prezentului contract.
4. TERMENUL CONTRACTUAL

a. Rezilierea se poate face numai prin notificare in scris trimisa cu un termen de 30 de zile inaintea incetarii contractului.

5. ONORARIUL CUVENIT

a. Onorariul pe care beneficiarul il datoreaza prestatorului pentru gazduirea site-ului este de _____ EURO/luna fara TVA, platibili in transe de minim 3 luni incepand cu ziua din care site-ul este pe server.
b. Plata se face in lei la cursul BNR din ziua platii.
c. Facturile se achita in termen de 5 zile de la data emiterii. Neplata in termen de 14 zile va atrage dupa sine o penalizare de 1% pe zi pana la plata integrala a sumelor datorate. In cazul neachitarii debitelor in termen de 30 zile de la data facturarii se va suspenda site-ul si se vor retine toate materialele brute sau prelucrate aflate in posesia prestatorului pana la plata integrala a sumelor datorate.

6. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

a. Beneficiarul va transminte la semnarea prezentului contract website-ul pe format electronic pentru integrare pe serverele Webincome Romania.

1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

a. Prestatorul are obligatia de a gazdui website-ul asa cum este specificat in articolul 2, litera a.
b. Prestatorul nu are dreptul sa modifice continutul website-ului decat cu acordul scris al beneficiarului.

8. LEGEA APLICABILA SI LITIGII

a. Prezentul contract este guvernat de legea romana.
b. Toate neintelegerile privind validitatea sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila sau, numai daca astfel nu au putut fi solutionate, vor fi supuse spre solutionare instantei de drept potrivit legii.

9. PREVEDERI FINALE

a. Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul partilor si numai daca modificarea este in forma scrisa si semnata de catre ambele parti.
b. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Beneficiar Prestator

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de hosting.rtf42.75 KB1676în urmă cu 1 zi 6 ore
Contract de hosting.doc46 KB3169în urmă cu 3 zile 14 ore
Your rating: None Average: 9 (3 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies