magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de gaj fara deposedare

CONTRACT DE GAJ FARA DEPOSEDARE

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE
Dl./D-na .................................. domiciliat in ................... posesor al B.I. seria ........ nr. ............... in calitate de DEBITOR GIRANT (garant) si
BANCA (sucursala) ............................................ . cu sediul in .................. reprezentata prin ........................... in calitate de CREDITOR, denumita in continuare BANCA a intervenit prezentul contract de gaj fara deposedare, cu urmatoarele clauze:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Debitorul girant constituie in favoarea BANCII (sucursala) ............................ un gaj fara deposedare asupra bunurilor sale mobile mentionate la pct. 3 in valoare de ........................ lei, ca accesoriu la creditul in suma de .............................. lei, acordat de BANCA conform conventiei de credit nr. ............................ si in garantarea acesteia.
2. Bunurile gajate, proprietatea debitorului girant, sunt bine conservate, in stare de functionare, neafectate de sarcini, evaluate la valoarea de ............... lei, conform ............................... (actul de expertiza nr./data) si asigurate la ............................. (denumirea societatii de asigurare) pentru suma de ................... lei), conform politei de asigurare nr./data .............. pe care o cesionez in gaj BANCII pe intreaga durata a acestui contract, urmand a achita valoarea primelor de asigurare anuale.
3. Debitorul garant constituie prin prezentul contract in favoarea BANCII un gaj fara deposedare asupra urmatoarelor bunuri:

1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................

Art. 3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DEBITORULUI GARANT
Debitorul se obliga:
a) in termen de maxim 24 ore de la data incheierii prezentului contract sa depuna contractul la ............ (Judecatoria) in vederea transcrierii lui in registrul special de gajuri si pastrat in mapa speciala.
b) sa inregistreze un exemplar din contract la primaria de la locul unde se afla bunurile ce fac obiectul acestui contract si sa predea Bancii un exemplar din aceste inregistrari. In caz contrar, Banca are dreptul sa nu inceapa derularea creditului, considerand conventia de credit si prezentul contract neoperabile pana la indeplinirea si comunicarea actelor necesare.
c) sa suporte toate cheltuielile privind incheierea si inregistrarea prezentului contract. In caz de executare silita a bunurilor gajate, cheltuielile si sumele ramase neacoperite prin valorificarea gajului sunt si raman in sarcina debitorului garant.
d) sa anunte Bancii aparitia oricarui eveniment care ar putea duce la degradarea sau disparitia bunurilor date in gaj sau o alta situatie care priveste direct aceste bunuri.
e) sa nu faca nici un act care ar putea fi interpretat ca act de instrainare a bunului gajat pana la completa acoperire a creditului.
Art. 5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BANCII
BANCA isi rezerva dreptul sa verifice, pe durata prezentului contract, oricand existenta bunurilor gajate, iar daca constata neindeplinirea obligatiilor privind depozitarea, conservarea si pastrarea in deplina siguranta a bunurilor gajate sau atunci cand constata neplata primelor de asigurare va solicita sechestrarea bunurilor in mana sa ori a unui tert.
Banca va putea sa ceara oricand aplicarea unui sechestru asigurator, in mana sa ori a unui tert, daca considera ca bunurile gajate sunt in pericol de a fi instrainate sau in cazul in care debitorul nu achita cel putin 3 rate scadente ale creditului.
Art. 6. DISPOZITII FINALE
Banca accepta gajul fara deposedare a bunurilor prevazute la art. 2 pct. 3 pentru garantarea creditului acordat.
Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional insusit si semnat de ambele parti.,
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui si isi inceteaza valabilitatea la data rambursarii integrale a creditului si a celorlalte datorii accesorii.
Redactat in 4 exemplare, din care doua exemplare pentru Banca, un exemplar pentru debitorul garant si al patrulea va fi depus prin grija Bancii la Judecatoria ............... pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate.

CREDITOR GAJIST,
DEBITOR GIRANT (GARANT),

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de gaj fara deposedare.rtf17.77 KB1533în urmă cu 3 zile 9 ore
Contract de gaj fara deposedare.doc79 KB1390în urmă cu 4 zile 18 ore
Your rating: None Average: 2.5 (2 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies