magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de donatie apartament

CONTRACT DE DONAŢIE

Art. 1. Între:
Dl./D-na ......X............., domiciliat(ă) în .........., judeţul ........, str. ..........., nr. ...., ap. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. ............, în calitate de donator
şi
Dl./D-na .........Y.................., domiciliat(ă) în .............judeţul ..........., str. ..........., nr. ...., ap. ...., identificat(ă) cu actul de identitate seria ......... nr. ............., în calitate de donatar.
Art. 2. Subsemnatul .....X............. în calitate de donator, declar că donez lui ..............Y......... apartamentul nr. ............ din blocul ..........., scara ....., etajul ...., situat în .............., judeţul .........., în suprafaţă de .......... compus din .................., precum şi dreptul de coproprietate în cotă indiviză de .......... % din părţile de folosinţă comună ale blocului.
Totodată, transmit donatarului dreptul de folosinţă asupra terenului aferent locuinţei în suprafaţă de ........ mp.
Art. 3. Acest apartament a intrat în proprietatea donatorului prin cumpărare de la ........... dovadă actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ......... din ........... de Notariatul .............
Art. 4. Apartamentul donat este liber de orice sarcini şi urmări de orice natură, nu a fost scos din circuitul civil şi garantez pe donatar împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale, în conformitate cu dispoziţiile art. 828 C. civ.
Art. 5. Impozitele şi taxele sunt plătite la zi de către donator, aşa cu rezultă din certificatul fiscal nr. .............. eliberat de ....................., iar de azi vor trece în sarcina donatarului.
Art. 6. Apartamentul se va întoarce în proprietatea mea dacă donatarul sau descendenţii săi ar înceta din viaţă înaintea mea.
Art. 7. Transmiterea proprietăţii şi a posesiei asupra apartamentului se face astăzi, data autentificării contractului, fără îndeplinirea altor formalităţi.
Art. 8. Evaluăm prezenta donaţie la ................ lei, exclusiv cu scopul stabilirii taxei de timbru.
Art. 9. Eu .........Y......... donatar, declar că accept donaţia făcută prin prezentul contract şi voi suporta plata taxelor cuvenite pentru întocmirea şi autentificarea acestui contract.
Art. 10. Noi, părţile, potrivit prevederilor legii nr. 7/1996, declarăm ca vom îndeplini formalităţile necesare pentru efectuarea operaţiunii de publicitate imobiliară.
Redactat în ..... exemplare la Biroul notarial .......................

Donator
...........
Donatar
...........

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de donatie apartament.rtf9.81 KB1487în urmă cu 1 zi 14 ore
Contract de donatie apartament.doc74 KB1837în urmă cu 4 zile 11 ore
Your rating: None Average: 10 (2 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 4 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies