magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de donatie actiuni

CONTRACT DE DONAŢIE

Încheiat astăzi ............
la ................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D .........................................................................., domiciliat în .................................................., str. .................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ..........................., născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................. în (localitatea) .................................. sector/judeţ ..............................., fiul lui ............................. şi al ........................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ............ nr. ........................, eliberat de ....................., cod numeric personal ....................................., în calitate de donator, pe de o parte, şi
1.2. D ........................................................., domiciliat în ....................................................................., str. ..................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......, sector/judeţ ................................, născut la data de (ziua, luna, anul) .......................................... în (localitatea) ............................. sector/judeţ ........................., fiul lui .......................................... şi al .............................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria .......... nr. ......................, eliberat de ......................, cod numeric personal ................................., în calitate de donatar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de donaţie, cu respectarea următoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Noi, donatorii, donăm un număr de .................................. acţiuni în valoare de ....................... lei, corespunzătoare suprafeţei de ................................................. ha, teren echivalent arabil, aflat în administrarea ...................................................., drept de proprietate reconstituit prin ............. nr. ........................ din ........................................., a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în conformitate cu prevederile art. 36 şi 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Terenul l-am moştenit de la ................................ conform certificatului de moştenitor nr. ........................ din ........................... eliberat de ......................... .
2.2. Eu donatarul, declar că primesc donaţia făcută de donatori având ca obiect acţiunile în număr de .................... şi în valoare de ..................................., în condiţiile prevăzute de prezentul contract.
2.3. Taxele şi onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract de donaţie au fost suportate de donatar.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de .................... exemplare la Biroul Notarului Public .................................................... .
3.2. S-au eliberat părţilor ................ exemplare, un exemplar păstrându-se în arhiva biroului notarial.

DONATORI

DONATAR

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de donatie actiuni.rtf4.43 KB1199în urmă cu 3 zile 2 ore
Contract de acceptarea donatiei.doc67.5 KB860în urmă cu 6 zile 3 ore
Your rating: None Average: 1 (1 vote)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies