Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de distributie exclusiva 2

CONTRACT DE DISTRIBUTIE EXCLUSIVA

S.C. ................. avand sediul in .................... inregistrata in Registrul comertului sub nr. ............ reprezentata prin .................... denumita in cele ce urmeaza "Vanzator", si
S.C. ................. avand sediul in ..................... inregistrata in Registrul comertului sub nr. ............ reprezentata prin ................ denumita in cele ce urmeaza "Distribuitor", unde:
Vanzatorul produce si desface produsele stabilite in anexele acestui CONTRACT si doreste sa acorde exclusivitate Distribuitorului in desfacerea produselor in Teritoriu in scopul cresterii constante a partii de piata ocupate de respectivele produse, iar Distribuitorul doreste sa desfaca produsele Vanzatorului in conditiile prezentului CONTRACT, au convenit cele ce urmeaza:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vanzatorul acorda Distribuitorului dreptul de desfacere exclusiva a Produselor Vanzatorului, in cadrul Teritoriului pe care l-am stabilit, si anume ............. iar Distribuitorul accepta acest drept in conditiile stipulate mai jos.
Pe durata acestui CONTRACT, Vanzatorul il va aproviziona pe Distribuitor in mod continuu.
Distribuitorul se obliga sa faca toate eforturile pentru a vinde Produsele in Teritoriu.

II. PRODUSE
"Produse" inseamna toate produsele enumerate in Anexa nr. 1. Preturile lor sunt cele enumerate in Anexa nr. 2 si sunt intelese preturi franco depozitul Vanzatorului (sau alta modalitate de determinare).
Vanzatorul are dreptul de a adauga, inlocui sau sterge orice articol inscris in Anexa nr. 1, daca prin aceasta nu prejudiciaza pe Distribuitor si daca i-a notificat modificarea cu minimum ......... zile inainte de data, comunicata Distribuitorului, la care modificarea va avea loc.

III. TERITORIU
"Teritoriu" inseamna urmatoarea arie geografica ............................. Vanzatorul nu va numi in Teritoriu alt distribuitor pentru produsele care fac obiectul acestui contract si va transmite Distribuitorului orice comanda sau cerere de oferta primita de la o terta persoana aflata in Teritoriu. Comenzile/cererile de oferta primite de Distribuitor de la terte persoane aflate in afara Teritoriului vor fi comunicate imediat Vanzatorului.

IV. DURATA
Acest CONTRACT va fi in vigoare de la data de ............ pana la data de ............ exceptie facand cazurile ...................
(Daca partile sunt de acord, se insereaza si o clauza de prorogare tacita a contractului)

V. PRETUL
Pretul la care Vanzatorul livreaza Produsele Distribuitorului va fi cel din Anexa nr. 2, minus un rabat de ........ % (dupa cum este cazul, se prevede ca Distribuitorul va suporta cheltuielile de transport, asigurare a Produselor etc.). Orice modificare a preturilor din Anexa nr. 2 va fi notificata Distribuitorului cu minimum ........ zile inainte de data la care modificarea va avea loc si isi va produce efectele numai daca ............. (se trec elementele care sunt avute in vedere la recalcularea pretului, de exemplu numai cresterea anumitor costuri sau numai daca rata inflatiei in luna/anul precedent a depasit un anumit procent).
Plata pretului se va face .................... (se trece data, locul si modalitatea de plata, precum si eventualele penalitati pentru intarzieri in plata pretului. De regula, in contractele de distributie vanzarea catre Distribuitor se face pe credit).

VI. OBLIGATIILE DISTRIBUITORULUI
Distribuitorul va actiona ca un comerciant independent, cumparand produsele de la Vanzator si revanzandu-le in nume si cont propriu. Distribuitorul va depune toate eforturile pentru a asigura o activitate promotionala adecvata si pentru dezvoltarea vanzarii Produselor in Teritoriu.
In baza acestui CONTRACT, Distribuitorul nu va actiona ca agent al vanzatorului si nu va avea nici un drept de a actiona in numele sau de a crea obligatii in sarcina Vanzatorului.
Acest contract nu creeaza un raport de munca, de franchising ori de gasociere intre Vanzator si Distribuitor.

VII. CANTITATILE MINIME DE PRODUSE CUMPARATE DE DISTRIBUITOR
Anual, incepand cu ............. si pana la sfarsitul anului (in general, se stabileste un "prag" minim anual de produse cumparate de catre Distribuitor, care creste in primii ani, pentru a se stabiliza dupa o anumita perioada de la inceperea executarii contractului), Distribuitorul va cumpara de la vanzator o cantitate de .............. Produse (se trece fie cantitatea, fie valoarea), din care (se trece cantitatea/valoarea pe fiecare articol de Produs). Aceasta cantitate poate fi modificata anual prin acordul partilor. Daca aceasta cantitate nu este stabilita sau cantitatea valoarea prevazuta pentru anul precedent nu a fost cumparata, Vanzatorul are dreptul sa rezilieze prezentul CONTRACT, fara interventia instantei judecatoresti, in termen de .... luni de la expirarea anului precedent, cu o notificare prealabila adresata cu minimum ..... luni inainte de data rezilierii.

VIII. RAPOARTE LUNARE
Distribuitorul va transmite Vanzatorului, nu mai tarziu de a 15-a zi a lunii urmatoare celei analizate, un raport avand forma si continutul prevazute de Anexa nr. 4 la prezentul CONTRACT. In mod special, acest raport va cuprinde mentiuni privind stocul Produselor detinut de Distribuitor si volumul vanzarilor in luna analizata.

IX. RECLAMA SI PUBLICITATEA COMERCIALA
Distribuitorul este obligat, pe costul sau, sa promoveze publicitar produsele in Teritoriu. Vanzatorul va pune la dispozitia Distribuitorului, gratuit, monstre de cataloage si materiale publicitare folosite pentru promovarea in mod direct de Vanzator a acestor produse in ................. (se trece tara, regiunea geografica, etc.).
Distribuitorul va participa, pe costul sau, la targurile si expozitiile pe care le considera relevante pentru promovarea Produselor in Teritoriu.

X. SERVICE-UL PRODUSELOR
Distribuitorul va asigura cumparatorilor sprijinul de specialitate necesar pentru instalarea si service-ul Produselor, indiferent daca produsul respectiv a fost vandut sau nu de Distribuitor, cu conditia ca Produsul sa fi fost manufacturat de catre Vanzator.

XI. GARANTIILE ACORDATE CUMPARATORILOR
Distribuitorul nu va acorda cumparatorilor alte garantii decat cele ce i-au fost acordate de catre Vanzator cu ocazia cumpararii de la acesta a Produselor si care sunt cuprinse in Anexa nr. 3 la CONTRACT.
Incalcarea acestei obligatii atrage dupa sine raspunderea Distribuitorului pentru eventualele prejudicii suferite de catre Vanzator.
In cazul in care un Produs manufacturat de Vanzator a fost cumparat de la o alta persoana decat Distribuitorul, acesta din urma nu va percepe nici un tarif cumparatorului pentru service-ul prestat, daca acest service este gratuit conform garantiilor acordate de Vanzator cumparatorului respectiv. Vanzatorul este insa obligat, in astfel de situatii, sa ramburseze Distribuitorului service-ul prestat.

XII. OBLIGATIA DE NECONCURENTA A DISTRIBUITORULUI
Pe intreaga durata a prezentului CONTRACT si ...... ani de la data expirarii lui, Distribuitorul se obliga sa nu reprezinte, manufactureze sau sa vanda produse identice sau similare cu cele care fac obiectul acestui CONTRACT.
In mod exceptional, Distribuitorul poate actiona in beneficiul unui producator competitor daca a primit in acest sens autorizarea prealabila scrisa a Vanzatorului.

XIII. OBLIGATIILE VANZATORULUI
Vanzatorul va accepta toate comenzile transmise de Distribuitor, in masura in care le poate onora. El va confirma comenzile acceptate in termen de ..... zile. (saptamani) de la data transmiterii lor.
Vanzatorul se obliga sa execute integral si la termen toate comenzile pe care le-a acceptat. (Se pot prevedea si penalitati de intarziere la livrare. De regula, in contractele de franchising si distributie franchisorul/vanzatorul nu isi asuma o obligatie de executare ferma a comenzilor acceptate, ci va face toate eforturile pentru a onora comenzile dar daca nu le va onora, nu ii incumba nici o raspundere fata de franchisee/distribuitor).
De asemenea, vanzatorul se obliga sa:
a) furnizeze Distribuitorului toate informatiile tehnice, economice, etc. necesare pentru desfacerea Produselor, impreuna cu documentatia aferenta.
b) puna la dispozitia Distribuitorului, pe cheltuiala acestuia din urma, personalul tehnic necesar in vederea pregatirii personalului Distribuitorului in vanzarea si service-ul Produselor;
c) furnizeze Distribuitorului o lista cu instrumentele necesare pentru verificarea, intretinerea si repararea Produselor si o lista cu subansamblele, consumabilele, materialele necesare service-ului;
d) puna la dispozitia Distribuitorului, la cererea si pe cheltuiala acestuia din urma, personal de specialitate pentru a asigura service-ul, daca Distribuitorul nu dispune de personal specializat in acest sens. (Dupa acest articol, poate fi introdus un articol care sa reglementeze obligatiile Vanzatorului in cazul in care Distribuitorul respinge Produsele datorita viciilor aparente.

XIV. DREPTUL DISTRIBUITORULUI DE A FOLOSI MARCILE DE FABRICA SI DE COMERT ALE VANZATORULUI

Vanzatorul transmite Distribuitorului dreptul de folosinta asupra urmatoarele marci de fabrica si/sau de comert. Aceste marci sunt si raman proprietatea exclusiva a vanzatorului.
Distribuitorul va folosi aceste marci pentru Produsele care fac obiectul acestui CONTRACT si numai cu privire la materialele tiparite, expozitii si reclama comerciala legate de aceste Produse.
La terminarea acestui CONTRACT, dreptul de folosinta asupra marcilor cesionate va inceta imediat.

Incheiat astazi .............. in ....... exemplare.

VANZATOR
...........
DISTRIBUITOR
............

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de distributie exclusiva 2.rtf29.41 KB1525în urmă cu 2 zile 9 ore
Contract de distributie exclusiva 2.doc91.5 KB1750în urmă cu 2 săptămâni 3 zile
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies