magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de distribuire a formularelor tipizate cu regim special

Contract de distribuire a formularelor tipizate cu regim special
nr. ................... din ..............................

1. între: Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat ..................., cu sediul în ..........................., str. ......, nr. .........................., reprezentată prin dl(dna) ....................., în calitate de furnizor, şi societatea comercială ............................., cu sediul în .........................., str. ............., nr. .............., reprezentată prin dl(dna) ........................, în calitate de distribuitor, a intervenit următorul contract:
2. Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat ...................................., în calitate de furnizor al formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de înscriere şi numerotare, privind activitatea financiară şi contabilă, tipărite în baza prevederilor din hotărârea guvernului nr. 831 din 2 decembrie 1997, respectiv: facturi, chitanţe fiscale, avize de însoţire a mărfii şi al altor formulare tipizate cu regim special, specifice, a căror aprobare de utilizare este dată de ministerul finanţelor, livrează angro formularele respective care vor fi valorificate de distribuitor.
3. pentru activitatea prestată, distribuitorul va beneficia de o cotă de 50% din totalul adaosului comercial aprobat prin ordinul ministrului finanţelor.
4. termenul de valabilitate a prezentului contract este de până la data de .............................

OBLIGAŢIA PĂRŢILOR

a) Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat ............................ are obligaţia de a stabili grafic de aprovizionare cu formularele care fac obiectul contractului, de a pune la dispoziţia distribuitorului listele cu societăţile comerciale şi datele de identificare a acestora, existente pe raza judeţului (sectorului) ........., ce urmează să achiziţioneze şi să utilizeze aceste formulare, precum şi de a exercita controlul referitor la modul de îndeplinire a condiţiilor prevăzute în prezentul contract, având dreptul să-l rezilieze în caz de nerespectare a acestuia.
b) distribuitorul răspunde de depozitare şi gestionare în cele mai bune condiţii a formularelor ce fac obiectul contractului, răspunde de întocmirea evidenţelor, pe agenţi economici şi plaje de numerotare, şi de transmiterea acestor date la regia autonomă "Imprimeria Naţională", răspunde de publicarea în Monitorul Oficial al României a pierderii formularelor cu regim special, după sesizarea organelor în drept lista acestor documente va fi transmisă şi Regiei autonome "Imprimeria Naţională".
5. evidenţa se va ţine pe fiecare agent economic în parte şi pe tipuri de formulare tipizate până la data de 5 a fiecărei luni distribuitorul va înainta Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat .................................... situaţia centralizatoare întocmită pe baza evidenţei nominale, pe agenţii economici şi pe fiecare tip de formular tipizat cu regim special, pentru luna expirată. Aceasta lista va fi comunicată şi regiei autonome "Imprimeria Naţională".
6. distribuitorul este obligat să vireze săptămânal în contul .............., deschis la banca ......................., filiala ........................., contravaloarea formularelor tipizate vândute, mai puţin cota de ...........% din adaosul comercial practicat.
Pentru neplata la termenele stabilite a contravalorii formularelor tipizate vândute se aplică penalizări de 0,4% pentru fiecare zi de întârziere, care pot fi actualizate în funcţie de inflaţie. Penalizările se calculează începând cu ziua de luni a săptămânii ulterioare celei în care trebuia efectuată plata.
7. părţile pot conveni şi asupra altor clauze contractuale, pe baza unui act adiţional la prezentul contract.
8. prezentul contract s-a încheiat astăzi ................ în două exemplare, fiecărei părţi revenindu-i câte un exemplar.

din partea Directiei generale din partea
a finantelor publice si societatii comerciale
controlului financiar de stat,

Director general, Director,

L.s. L.s.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de distributie a formularelor cu regim special.rtf12.16 KB1465în urmă cu 6 zile 2 ore
Contract de distributie a formularelor cu regim special.doc78.5 KB1241în urmă cu 4 zile 5 ore
No votes yet

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies