magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de consignatie

CONTRACT DE CONSIGNATIE

Incheiat astazi ........... intre:
Societatea comerciala .......... cu sediul in ........... str. .............. nr. .... jud. ............ inregistrata in Registrul Comertului la nr. ......... cont virament nr. ........ deschis la ............ reprezentata prin ............. director general si .......... director economic, denumita in prezentul contract CONSIGNANT
SI
..................... cu sediul ................... inregistrata in Registrul Comertului la nr. ............. cont ................ deschis la ............... denumita in prezentul contract CONSIGNATAR.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Vanzarea in sistem de consignatie a bunurilor, marfurilor, provenite din activitatea de productie sau de la terti, incredintate de consignant spre vanzare consignatorului conform avizelor intocmite la ridicarea marfurilor.

II. PARTILE
A. CONSIGNANTUL:
1. Incredinteaza spre vanzare consignatorului, deodata sau treptat, marfuri (provenite din activitatea sa productiva sau de la terti) mentionate in avize de expeditie, note si facturi.
Orice transmitere de bunuri spre vanzare catre consignator va fi precedata sau insotita de o notificare scrisa, cuprinzand conditiile de vanzare a bunurilor (programarea decontarii).
2. Pastreaza toate drepturile asupra bunurilor respective si continua a putea dispune oricand de ele, putand relua si ridica oricand toate sau o parte din bunurile incredintate consignatorului fara preaviz si fara alte despagubiri, cheltuielile de transport fiind suportate de consignant.
3. Asigurarile de orice fel contractate de consignatar cu privire la bunurile predate in consignatie, se considera incheiate in favoarea consignantului - Consignantul va notifica asiguratorului existenta consignatiei, inainte de plata despagubirilor.
4. Consignantul are dreptul de a controla si verifica oricand bunurile incredintate consignatarului si proceda la inventarierea lor.
5. Consignantul poate modifica oricand unilateral conditiile de vanzare, acestea fiind obligatorii pentru consignatar din momentul in care ii sunt confirmate in scris.
6. In cazul vanzarii pe credit a bunurilor predate in consignatie, situatia acceptata in mod expres in prealabil de consignant, creanta pentru pretul datorat apartin consignatarului. Consignantul are oricand dreptul de a interzice vanzarile pe credit.
7. Consignantul fixeaza pretul de vanzare pentru produse, le incredinteaza consignatarului. Diferenta dintre preturile efectiv realizate din vanzarile facute si preturile din facturi revine consignatarului - diferenta cuprinzand si cheltuielile legate de transportul si vanzarea produselor.
8. Consignantul raspunde de calitatea produselor incredintate spre vanzare consignatarului, de viciile aparente si ascunse ale bunurilor, constatate conform legislatiei in vigoare.
9. Garantia si service-ul cad in sarcina .....................

B. CONSIGNATARUL:
1. Primeste de la consignant, spre vanzare, bunurile si marfurile incredintate conform prezentului contract.
2. Are obligatia de a lua toate masurile unui bun comerciant pentru conservarea in buna stare a acestor bunuri.
3. Raspunde de orice lipsa, pierdere sau deteriorare provenita din culpa sa, a agentilor sau prepusilor sai.
4. Este obligat sa pastreze bunurile, marfurile in ambalajele lor originale, sa conserve intacte etichetele, marcile aplicate de producator.
5. Este obligat sa depoziteze bunurile in spatiile de depozitare avizate (acceptate) de consignant, a caror folosinta are pe baza de acte scrise.
6. Este obligat a comunica in scris consignatului viciile aferente sau ascunse descoperite in bunurile incredintate spre vanzare in cel mult 2 zile de la descoperirea lor.
7. Suporta toate cheltuielile de conservare, desfacere si transport a bunurilor predate in consignatie, in vederea comercializarii catre populatie.
8. Consignatarul va remite consignantului la momentul primirii marfurilor in consignatie, o garantie baneasca reprezentand 10% din valoarea produselor depuse in consignatie, exceptand prima livrare.
9. Nu poate vinde sau instraina bunurile din consignatie decat in conditiile prezentului contract.
10. Vinde bunurile numai cu preturile stabilite de comun acord pana la livrarea marfii.
11. Este obligat a contabiliza toate operatiunile referitoare la bunurile incredintate spre comercializare.
12. Este obligat a instiinta pe consignant de toate marfurile vandute de el din bunurile ce i-au fost incredintate in consignatie, la finele fiecarei saptamani pentru toate operatiunile saptamanii respective.
13. Este obligat a remite consignantului la sfarsitul fiecarei saptamani, toate sumele de bani provenite din vanzarile bunurilor din consignatie, la valoarea mentionata in facturile consignantului, cu dispozitie de plata transmisa prin telex.
14. Este obligat a restitui la cererea consignantului bunurile predate in consignatie nevandute pana in acel moment.
15. Consignatarul va amenaja in magazinul propriu un stand cu firma si produsele ......................................................................

III. TERMENELE STABILITE
1. Prezentul contract este valabil pana la data de ..................
2. Termenul de pastrare a bunurilor in consignatie, spre vanzare, este de o luna, dupa care consignantul ori le retrage, ori le prelungeste termenul de pastrare, cu posibilitatea reducerii preturilor.
3. Consignantul poate dispune unilateral de ridicarea marfurilor din consignatie si inaintea indeplinirii acestui termen.
4. Consignatarul nu poate dispune unilateral incetarea obligatiilor contractuale inainte de termen.

IV. CAZURI SPECIALE
1. Consignatarul nu poate exercita fata de consignant nici un drept de retentie, nici asupra sumelor sau valorilor rezultate din vanzarea acestora.
2. Litigiile dintre consignant si consignatar, precum si cele cu terti, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
3. Contractul se completeaza cu prevederile Codului civil si comercial si ale Legii pentru reglementarea contractului de consignatie, precum si cu celelalte acte normative in vigoare, incidente.
Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, azi .................

CONSIGNANT
...........
CONSIGNATAR
...........

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contrat de consignatie.rtf15.73 KB2428în urmă cu 6 ore 34 minute
Contrat de consignatie.doc83 KB3874în urmă cu 25 săptămâni 4 zile
Your rating: None Average: 8.3 (3 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies