magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de concesiune comerciala

CONTRACT DE CONCESIUNE COMERCIALA

Art. 1. Parti contractante:
1. S.C. ............... din ............, str. ............, nr. ..., bloc ..., ap. ..., inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ........., deschis la ............ reprezentata prin ............... in calitate de ......................., denumita in continuare CONCEDENT
si
2. S.C. .................. din ..........., str. ............, nr. ...., ap. ...., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ................... cont curent, deschis la ................., reprezentata prin ................., in calitate de .............., denumita in continuare CONCESIONAR.
Art. 2. Obiectul prezentului contract il constituie cedarea de catre a concedent concesionarului a dreptului de a vinde pe teritoriul .............. (se delimiteaza teritoriul sau zona geografica) urmatoarele marfuri (se specifica).
Art. 3. Prezentul contract se incheie pe o perioada de ................ si intra in vigoare de la data semnarii lui.
Art. 4. Clauza de exclusivitate
Concesionarul se obliga sa se aprovizioneze cu produsele de tipul celor care fac obiectul prezentului contract numai de la concedent.
Concedentul se obliga sa vanda produsele respective numai concesionarului pe toata durata prezentului contract.
Art. 5. Obligatiile concedentului:
- Sa livreze produsele concesionarului la termenele si in conditiile stabilite;
- Sa puna la dispozitia concesionarului toate informatiile utile cum ar fi cele referitoare la modificari ale tarifului gamei de produse;
- Sa aloce concesionarului un procentaj din cifra de afaceri pentru activitati promotionale si sa-i permita sa detina in magazin un stoc determinat de produse;
- Sa ofere concesionarului pentru a fi transmis clientilor acestuia certificatul de garantie a produselor.
Art. 6. Obligatiile concesionarului
- Sa achite contravaloarea produselor cumparate de la concedent;
- Sa cumpere o cantitate minima de produse de ...............;
- Sa respecte limitele de pret impuse de concedent la vanzarea mai departe a produselor;
- Sa indeplineasca fata de clienti activitatea de service (daca este cazul).
Art. 7. Cota de vanzare
Se determina de catre parti cantitatea minimala de cumparat.
Art. 8. Conditiile de vanzare
Concesionarul va cumpara produsele de la concedent cu un pret de ........... si la va vinde clientilor cu un adaos de ...%.
Concesionarul va achita marfa prin ................. emis la data incarcarii marfii pentru transport.
Art. 9. Prezentul contract inceteaza:
- la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat;
- prin reziliere de catre oricare dintre parti in cazul nerespectarii de catre cealalta parte a obligatiilor contractuale. Notificarea de reziliere se va face cu ......... zile/luni inainte de operarea acesteia.
Art. 10. Prezentul contract se poate prelungi fie prin tacita reconductiune fie prin negocierea termenilor unui nou contract, caz in care se va notifica acest lucru celeilalte parti in termen de 30 de zile inainte de ajungerea contractului la termen.
Art. 11. Litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse instantelor judecatoresti competente.
Art. 12. Forta majora
Orice imprejurare independenta de vointa partilor contractante, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, calamitati. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de ... zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora.
Dupa incetarea cazului de forta majora, partea care l-a invocat, isi va relua obligatiile contractuale in termen de ... zile si va anunta cealalta parte. Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

CONCESIONAR,
CONCEDENT,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de concesiune comerciala.rtf10.17 KB1573în urmă cu 19 săptămâni 6 zile
Contract de concesiune comerciala.doc78 KB1667în urmă cu 1 an 19 săptămâni
Your rating: None Average: 1.7 (3 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies