magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de comision international de cumparare

CONTRACT DE COMISION DE CUMPARARE (IMPORT)

Art. 1. Parti contractante:
1. S.C. ............. din ............, str. ............, nr. ..., bloc ..., ap. ....., inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent .........., deschis la ................ reprezentata prin ...................... in calitate de ......................., denumita in continuare COMISIONAR
si
2. S.C. ................ din ..........., str. ........., nr. ...., ap. ...., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ................... cont curent, deschis la ................., reprezentata prin ................., in calitate de .............., denumita in continuare COMITENT
Art. 2. Obiectul contractului consta in cumpararea de catre comisionar in numele sau, dar pe contul comitentului, a unei cantitati de ................. in greutate de ......., conform instructiunilor comitentului, contra unui comision.
Art. 3. Termenul contractului
Prezentul contract se incheie pe un termen de ............... si se poate decala in cazul intervenirii unor evenimente neprevazute.
Art. 4. Obligatiile comitentului:
- Sa examineze ofertele straine procurate de comisionar si sa-si defineasca optiunea privind conditiile tehnice si de calitate;
- Sa avizeze proiectul de contract extern de vanzare-cumparare si sa asigure valuta pentru plata pretului marfii si acoperirea cheltuielilor;
- Sa plateasca direct taxele vamale si sa receptioneze marfa;
- Sa-si valorifice dreptul la daune fata de caraus sau fata de furnizorul extern, cand poate dovedi acest lucru.
Art. 5. Obligatiile comisionarului:
- Sa negocieze si sa incheie contractul extern de vanzare-cumparare si sa prezinte comitentului pentru aviz proiectul acestuia si sa participe la derularea lui;
- Sa emita instructiunile de transport, vamuire si dirijare, organizatiilor de transport specializate;
- Sa asigure marfa pe timpul transportului (dupa caz);
- Sa efectueze formele pentru plata pretului extern;
- Sa acorde asistenta comitentului pentru solutionarea reclamatiilor si sa apere drepturile comitentului in fata organelor arbitrale.
Art. 6. Comisionul cuvenit comisionarului pentru serviciile indeplinite este de ........% din valoarea contractului de vanzare-cumparare extern. Plata se va face prin ........... (ordin de plata, cash, in cont deschis, acreditiv documentar etc.).
Art. 7. Raspunderi
1. Partea care din vina sa aduce prejudicii celeilalte parti prin neexecutarea sau neexecutarea intocmai a prezentului contract, datoreaza despagubiri.
2. Nerespectarea obligatiilor de catre una din parti indreptateste cealalta parte la neindeplinirea obligatiilor corelative.
Art. 8. Incetarea contractului
Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: revocarea imputernicirii, renuntarea la imputernicire, moartea, dizolvarea, interdictia, insolvabilitatea sau falimentul comitentului sau comisionarului, precum si prin acordul partilor.
Art. 9. Litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse instantelor judecatoresti competente.
Art. 10. Forta majora
Orice imprejurare independenta de vointa partilor contractante, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, calamitati. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 10 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora.
Dupa incetarea cazului de forta majora, partea care l-a invocat, isi va relua obligatiile contractuale in termen de 3 zile si va anunta cealalta parte. Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
Art. 11. Alte clauze
1. Dreptul de proprietate si riscurile se transmit direct de la tert la comitent, in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare extern.
2. Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in materie de mandat si comision si poate fi modificat prin acordul partilor.

COMITENT,
..........
COMISIONAR,
...........

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de comision international de cumparare.rtf10.97 KB1496în urmă cu 5 zile 10 ore
Contract de comision international de cumparare.doc78.5 KB1542în urmă cu 1 zi 2 ore
No votes yet

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 6 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies