magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de cesiune de parti sociale 2

CONTRACT DE CESIUNE DE PARTI SOCIALE

S.C. .................................................
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului
al .................................... sub nr. ...................

Intre subsemnatii:
1. (numele si prenumele) .......................................................... cetatean ......................................... nascut la data de ............................., in ................................ str. ................................... nr. ........, bloc ........., scara ............., etaj ..........., ap. .........., sector/judet ............ sex .............. starea civila .........................., posesorul ............................. seria ............. nr. .........................., eliberat de ............................... la data de ...................., cod numeric personal ........................., in calitate de cedent, si
2. (numele si prenumele) .......................................................... cetatean ....................................... nascut la data de ..........................., in ................................. str. ................................................. nr. ........, bloc ........., scara ............, etaj ..........., ap. .........., sector/judet ............. sex ............... starea civila ........................., posesorul ............................. seria .............. nr. ..........................., eliberat de ........................... la data de ........................, cod numeric personal .........................., in calitate de cesionar,
sau
2. S.C. ............................................................................., cu sediul in ..........................................., str. ............................................ nr. ..........., bloc ............., scara ........., etaj ..........., ap. ..........., sector/judet ............................................................................. inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ............................................................ sub nr. ................/..................../..................... din ......................, prin reprezentant (numele si prenumele) ........................................................ domiciliat in ...................................., str. ................................................. nr. ..........., bloc .........., etaj ........., scara ..........., ap. .........., sector/judet, in calitate de cesionar, a intervenit prezentul contract de cesiune de parti sociale, in urmatoarele conditii: Eu ................................. cedez lui ......................................../S.C. prin reprezentant, .................. parti sociale in valoare nominala de ..................... lei fiecare, insumand ..................................... lei pe care le detin la ......................................., aport in numerar si declar, totodata, ca am primit de la cesionar contravaloarea partilor sociale cedate astazi, data autentificarii prezentului contract. Ca urmare a acestei cesiuni, calitatea mea de asociat al S.C. ...................................... inceteaza si nu mai am nici o pretentie, de nici o natura, fata de aceasta societate comerciala. Eu ...................................................................... primesc de la .................................................... cele ................................. parti sociale in valoare nominala de ................................... lei fiecare, insumand ................................ lei pe care le detine la .................................... platindu-i acestuia contravaloarea partilor sociale cedate, astazi, data autentificarii prezentului contract
sau
S.C. ........................................................, prin reprezentant, primeste de la ................................ cele .............................. parti sociale in valoare nominala de ..................... lei fiecare, insumand ................................ lei pe care le detine la S.C. ............................................ platindu-i acestuia contravaloarea partilor sociale cedate, astazi, data autentificarii prezentului contract. Cesiunea partilor sociale s-a facut in baza hotararii Adunarii generale a asociatilor din ........... . Redactat si editat in ......................... exemplare la ........................ .
S-au eliberat ....................... exemplare.

CEDENT

CESIONAR

Your rating: None Average: 7.5 (14 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies