magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de intretinere

CONTRACT DE ÎNTREŢINERE

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. Dl./D-na .................... domiciliat în ........... str. ..........., nr. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........., în calitate de întreţinut
2. Dl./D-na .................... domiciliat în ........... str. ..........., nr. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........., în calitate de întreţinător.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Întreţinutul transmite întreţinătorului dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. ...... situat în ........... str. ........... nr. ......... bloc ..... scara ....... contra următoarelor prestaţii: procurarea şi prepararea hranei, medicamente, îngrijiri medicale, plata cheltuielilor de administrare a apartamentului, asigurarea curăţeniei în locuinţă.
Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o durată nedeterminată.
Art. 4. OBLIGAŢIILE ÎNTREŢINUTULUI
a) să transmită întreţinătorului proprietatea asupra apartamentului sus-menţionat;
b) să garanteze că apartamentul este în circuitul civil, că nu este grevat de sarcini;
c) să garanteze împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale conform art. 1337 Cod civil.
Art. 5. OBLIGAŢIILE ÎNTREŢINĂTORULUI
a) să acorde serviciile de întreţinere menţionate pe toată durata prezentului contract;
b) să primească în proprietate apartamentul ce face obiectul contractului;
c) să plătească întreţinutului o sumă de ................ /lună în cazul în care executarea în natură a obligaţiei de întreţinere nu este posibilă.
Art. 6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
În cazul neexecutării culpabile de către întreţinător a obligaţiei de întreţinere, întreţinutul are dreptul fie să ceară executarea contractului fie rezilierea acestuia.
În cazul rezilierii contractului din culpa întreţinătorului, întreţinutul redobândeşte dreptul de proprietate asupra apartamentului fiind obligat să restituie cheltuielile reprezentând impozite şi prime de asigurare pentru bunul respectiv.
Art. 7 CLAUZE FINALE
Taxa de timbru, timbru judiciar şi onorariul notarial cad în sarcina întreţinătorului.
Prezentul contract a fost încheiat azi ........... în ..... exemplare.

ÎNTREŢINUT,
ÎNTREŢINĂTOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de intretinere.rtf3.72 KB1342în urmă cu 1 zi 18 minute
Contract de intretinere.doc67 KB1793în urmă cu 6 zile 11 ore
Your rating: None Average: 8 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 3 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2017 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies