magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de cesiune

CONTRACT DE CESIUNE

Între subsemnaţii:

1) ...................- cetăţean român, sex ...., născut la data de .......... în municipiul ........., fiul lui ....... şi al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Secţia ... Poliţie la data de ....., având cod numeric personal......, în calitate de cedent şi
2) ...................- cetăţean român, sex ...., născut la data de .......... în municipiul ........., fiul lui ....... şi al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Secţia ... Poliţie la data de ....., având cod numeric personal........, în calitate de cesionar

a intervenit prezentul contract de cesiune în următoarele condiţii:

Subsemnatul........... cedez ... din părţile mele sociale, în număr de ... a câte .... lei fiecare, având o valoare totală de ... lei, din cadrul S.C........ d-lui..... Preţul cesiunii este de ...lei (.....lei) pe care l-am primit integral de la cesionar, astazi data autentificării prezentului înscris.
Subsemnatul ..........declar că primesc de la d-l ........ un număr de ... părţi sociale a câte ...lei fiecare, având valoare totală de ...lei, preluând în acelaşi timp şi toate depturile şi obligaţiile ce decurg din această cesiune. În acelaşi timp mă oblig ca, în cazul în care voi vinde părţile mele sociale sau o parte din ele, să acord preferinţă cedentului..........
Totodată declar că sunt de acord cu prezentul act, am plătit în întregime preţul cesiunii, am suportat toate cheltuielile ocazionate de prezenta cesiune, urmând a se întocmi ulterior actul adiţional ca urmare a prezentei cesiuni.
Cedent, Cesionar,
.......... ..................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de cesiune.rtf7.94 KB3402în urmă cu 9 ore 15 minute
Contract de cesiune.doc71 KB5072în urmă cu 7 ore 35 minute
Your rating: None Average: 8.8 (5 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 4 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2017 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies