magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de asociatiune intre 2 societati

Contract de asociatiune intre 2 societati

CAPITOLUL I
PĂRŢILE

Acest CONTRACT se încheie la data de ........., între
S.C. .........X............ S.R.L., cu sediul în ..........., str. ........., nr. ......, cod fiscal ..........., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ................, reprezentată prin ............
şi
S.C. .........Y............ S.R.L., cu sediul în ..........., str. ........., nr. ......, cod fiscal ........, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ................, reprezentată prin ............

CAPITOLUL II
OBIECTUL ASOCIERII

Cei doi asociaţi S.C. ......X...... S.R.L. şi S.C. ......Y......... S.R.L. sunt de acord să se asocieze pentru realizarea următoarelor obiective .......... ................ .................... ........................ .................

CAPITOLUL III
DURATA ASOCIERII

Asocierea începe la data semnării acestui CONTRACT şi va continua pe o perioadă de ...... ani. La expirarea termenului, contractul de asociere poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

CAPITOLUL IV
CONTRIBUŢIA CU CAPITAL

La data încheierii acestui CONTRACT, asociatul S.C. ..........X........S.R.L. şi asociatul S.C. ....Y...... S.R.L. vor contribui fiecare cu ............ lei pentru realizarea scopului asocierii enunţat în prezentul contract.

CAPITOLUL V
TRANSFERUL

A. Nici un asociat nu poate, fără a avea acordul scris al celuilalt asociat, să vândă, transfere, doneze sau să atribuie partea lui sau a celuilalt din asociere. Orice încercare de a transfera partea unui asociat din asociere va fi nulă.
B. În cazul în care ambii asociaţi sunt de acord cu transferul către o terţă persoană a părţii unuia dintre ei, această terţă persoană trebuie să-şi asume în scris, toate obligaţiile pe care autorul său le are în baza prezentului CONTRACT.

CAPITOLUL VI
MODALITATEA DE ÎMPĂRŢIRE A BENEFICIILOR ŞI PIERDERILOR

Împărţirea beneficiilor şi pierderilor se va efectua anual, proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat.

CAPITOLUL VII
ÎNCETAREA ASOCIERII

Prezentul contract de asociere poate înceta înainte de ajungerea la termen din următoarele cauze:
A. Oricare dintre asociaţi cere încetarea asociaţiei cu un preaviz de .... zile.
B. Unul dintre asociaţi este declarat în stare de încetare de plăţi sau faliment.
C. Un asociat încalcă o prevedere esenţială a acestui CONTRACT.
D. În termen de .... luni de la constituire, asocierea nu şi-a realizat scopul stabilit prin contract.
La încetarea contractului, ambii asociaţi sau numai unul pot să liciteze sau să achiziţioneze toate activele asocierii.
Sumele obţinute în urma lichidării vor fi distribuite în următoarea ordine:
1. Plata cheltuielilor de lichidare;
2. Plata datoriilor asocierii;
3. Plata către asociaţi a contribuţiilor lor cu capital;
4. Plata oricăror fonduri rămase după cum urmează:
....... % S.C. ......X........ S.R.L.
....... % S.C. ......Y........ S.R.L.

CAPITOLUL VIII
NOTIFICĂRI

Orice notificare pe care un asociat o face celuilalt asociat trebuie să fie în scris şi să se înmâneze personal la următoarele adrese: .....................

CAPITOLUL IX
RENUNŢAREA LA DREPTURI

Faptul că S.C. ........X............ S.R.L. sau S.C. .....Y........ S.R.L. nu insistă pentru îndeplinirea exactă a prezentului contract sau nu îşi exercită oricare din drepturile pe care le are în baza prezentului CONTRACT, nu înseamnă că respectiva parte renunţă la drepturile care îi revin în baza oricăreia din clauzele acestui CONTRACT.

CAPITOLUL X
INVALIDARE PARŢIALĂ

Dacă o instanţă declară sau stabileşte că o parte/clauză a acestui CONTRACT este anulabilă sau nu poate fi pusă în discuţie îşi păstrează caracterul obligatoriu între .............. şi ..................

CAPITOLUL XI
FORMA FINALĂ A CONTRACTULUI

Modificarea acestui CONTRACT poate fi făcută numai în scris prin acordul ambelor părţi.
Prezentul CONTRACT, cu modificările şi anexele sale, reprezintă voinţa părţilor, şi înlătură orice altă înţelegere anterioară sau ulterioară.

Prezentul CONTRACT a fost încheiat astăzi .......... în ....... exemplare.

Semnăturile asociaţilor:
.........................
.........................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de asociere intre doua societati.rtf16.1 KB2996în urmă cu 1 zi 9 ore
Contract de asociere intre doua societati.doc81.5 KB4232în urmă cu 3 zile 8 ore
Your rating: None Average: 9 (3 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 11 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies